Nieuws

11 februari 2019

Vlaamse overheid gaat facturen van leveranciers sneller betalen

De Vlaamse overheid gaat voortaan goedgekeurde facturen tot twintig dagen voor de wettelijke vervaldag betalen. Deze wettelijke vervaldag ligt standaard op dertig dagen na ontvangst door de overheid, zo opgelegd door Europa. Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters: “Dankzij een snellere uitbetaling moeten leveranciers minder lang op hun geld wachten en komen ze niet in financiële moeilijkheden. Zeker bij elektronische facturatie zal deze snellere procedure duidelijk voelbaar zijn.”

Wie een dienst levert aan de Vlaamse overheid en daarvoor een factuur stuurt, heeft wettelijk ten laatste 30 dagen na ontvangst door de overheid recht op uitbetaling. Tot nu toe wacht de Vlaamse overheid zowel bij de papieren als bij de elektronische facturen altijd tot die wettelijke vervaldag om tot betaling over te gaan. Ook als het dossier al eerder verwerkt is en de vervaldag op de factuur zelf van een vroegere datum uitgaat. Dat creëert bij leveranciers soms de perceptie dat de Vlaamse overheid een laattijdige betaler is.

Goede score

Toch scoort de Vlaamse overheid ieder jaar beter inzake de tijdige betaling van facturen. In 2017 werd ruim driekwart van de facturen (77,04 procent) op tijd betaald. In 2018 steeg dat aantal naar vier vijfde (81,13 procent). Die toename heeft rechtstreeks te maken met het stijgend aantal elektronische facturen, waarbij 85,34 procent tijdig wordt betaald.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters: “E-facturatie vereenvoudigt de verwerking aanzienlijk. Logisch dat die facturen tijdiger worden betaald, behalve als er een betwisting is of verdere controle nodig is.”

Bij papieren facturen is de afstand tussen factuurdatum, ontvangst en verwerking en uiteindelijke uitbetaling groter. Wat onduidelijkheid over de betaaltermijn in de hand werkt.

Sneller verwerkt, sneller betaald

De Vlaamse overheid verbindt zich er vanaf nu toe om goedgekeurde facturen tot twintig dagen eerder dan de wettelijke betaaltermijn te betalen. Hoe sneller facturen de Vlaamse overheid bereiken, hoe sneller ze verwerkt en uitbetaald kunnen worden. Wie e-facturen stuurt, ziet dus eerder zijn geld.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters: "Goede rekeningen maken goede vrienden. Door sneller te betalen willen wij als Vlaamse overhead de klant-leveranciersrelatie verbeteren."


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief