Nieuws

29 april 2020

Vlaamse overheid ontwikkelt datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten

Stad Antwerpen voortrekker in uitrol op het terrein

De Vlaamse mobiliteit zal de komende jaren enorm veranderen, ook door het coronavirus en de uitdaging om verplaatsingen veilig te laten verlopen. Digitale oplossingen én het combineren van verschillende vervoermiddelen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen. Om die modal shift te faciliteren, heeft de Vlaamse overheid nu een datastandaard ontwikkeld voor slimme digitale mobiliteitsplatformen. Overheden en private spelers zullen zo makkelijk informatie kunnen uitwisselen waardoor je vlotter én veiliger van het ene vervoermiddel op het andere kunt overstappen. De stad Antwerpen gaat als eerste met die standaard aan de slag voor zijn deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur.

Belangrijke stap in evolutie naar mobility as a service

De ontwikkeling van deze datastandaard past binnen Basisbereikbaarheid. Dat is de nieuwe, vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit waarbij combimobiliteit centraal staat: het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Vlaanderen evolueert daarbij van het bezit van een wagen naar ‘mobility as a service’ of het gebruik van mobiliteitsdiensten wanneer je ze nodig hebt. Reizigers zullen in de toekomst steeds meer afstappen van de wagen en meerdere vervoersalternatieven gebruiken, zowel het openbaar vervoer als private diensten (auto- en fietsdelen, taxidiensten e.a.). Daarnaast zullen ze hun reis steeds meer digitaal plannen en betalen.

Mooie samenwerking tussen Vlaamse overheid en stad Antwerpen

De standaard werd ontwikkeld op initiatief van Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de stad Antwerpen, in samenwerking met de mobiliteitssector. Informatie Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid, realiseerde de standaard in samenwerking met onderzoek- en innovatiehub imec en ITS.be, een vzw die de transitie richting duurzame mobiliteit faciliteert. De Stad Antwerpen brengt deze standaard als eerste overheid in de praktijk voor zijn deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur, ofwel de ‘free floating’ deelfietsen, deelsteps en deelscooters die in de Antwerpse straten beschikbaar zijn.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Inzetten op modal shift naar duurzame vervoermiddelen”

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft deze semantische standaard nodig om een mobiliteitscentrale op te zetten die in najaar 2021 zal proefdraaien. De gebruiker zal een beroep kunnen doen op die centrale om ritten te plannen, te boeken en te betalen voor het vervoer op maat zoals pendelbussen, deelfietsen en -auto’s en collectieve taxi’s. Tegelijk zal ze ook richting geven aan én informatie uitwisselen met de apps van trein-, tram- en busdiensten én deelsystemen. “Er is in Vlaanderen een mental én modal shift nodig om de overstap te maken naar duurzame vervoermiddelen en deel- en combimobiliteit. Deze datastandaard is een belangrijke stap in basisbereikbaarheid én essentieel voor het vervoer op maat. Er is nu een gezamenlijke standaard om informatie uit te wisselen tussen alle aanbieders. Daarmee maken we Vlaanderen klaar voor de mobiliteit van morgen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vlaams minister-president Jan Jambon: “Data als brandstof van digitale transformatie”


Deze standaard past in het standaardenprogramma OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) van het Informatie Vlaanderen. Daarin zetten organisaties in Vlaanderen in op eenduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie zodat iedereen gegevens makkelijker kan gebruiken. “Ook bij mobiliteit zal data een belangrijke brandstof worden. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de digitale transformatie ook in andere maatschappelijke sectoren kan gebeuren: een samenwerking tussen overheid en privé, met standaarden als afsprakenkader en uitgedacht vanuit de burger”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Schepen Koen Kennis: “Antwerpen pionier in slimme mobiliteit”

Inwoners en bezoekers van Antwerpen kunnen vandaag al kiezen uit een breed scala aan mobiliteitsoplossingen. Het Maas-concept draagt hieraan bij door verschillende mobiliteitsoplossingen te bundelen in een app. Momenteel zijn er al verschillende MaaS-applicaties en deelsystemen actief in Antwerpen, en wordt er hard gewerkt om dit ecosysteem verder uit te bouwen, samen met de sector. Standaarden zijn daarbij cruciaal. De Stand Antwerpen is inhoudelijk mee bepalend en springt als eerste aan boord. Dankzij zijn ervaring in slimme mobiliteit en Mobility-as-a-Service draagt de stad actief bij aan het vormgeven van het model en de mapping van bestaande standaarden. Koen Kennis, schepen van mobiliteit in Antwerpen: “Hoe kunnen mensen zich vlot, duurzaam en veilig verplaatsen is een vraag die meer dan ooit actueel is. In Antwerpen willen we de mobiliteitsaanbieders en de MaaS-operatoren versterken en integraties zo eenvoudig mogelijk maken. Door mee de kiem te leggen van het OSLO-standaardenprogramma bevestigt Antwerpen zijn voortrekkersrol op het vlak van slimme mobiliteit met als doel te komen tot een sterke modal shift.”


Basisbereikbaarheid
Meer informatie over basisbereikbaarheid vindt u op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief