Nieuws

17 december 2021

Vlaamse Regering bekrachtigt ontwerp voorkeursbesluit Noord-Zuid Limburg

Openbaar onderzoek voorkeursalternatief Noord-Zuid van 22 december tot en met 19 februari”

In oktober maakten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het voorkeursalternatief voor het project Noord-Zuid Limburg bekend. Nu ook het ontwerp voorkeursbesluit formeel is vastgesteld door de Vlaamse regering, kan het openbaar onderzoek starten.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "We gaan voluit voor een concrete en duurzame oplossing voor één van de belangrijkste mobiliteitsdossiers van onze provincie. Het openbaar onderzoek loopt vanaf 22 december 2021 tot en met 19 februari 2022. Iedereen die dat wenst kan het ontwerp voorkeursbesluit inkijken en erop reageren. Na het openbaar onderzoek geeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het gekozen voorkeursalternatief. Vervolgens zal het projectteam Noord-Zuid Limburg de oplossing verder uitwerken tot een uitvoerbaar project. De intense samenwerking met de belanghebbenden zetten we voort tijdens de uitwerkingsfase. Die samenwerking heeft ons in drie jaar verder gebracht dan de 50 jaar die eraan voorafgingen. Ook voor de verdere realisatie van de Noord-Zuid is een brede samenwerking de beste garantie op slagen. Want naast het mobiliteitsaspect heeft dit ontwerp voorkeursbesluit een positieve impact op verkeersleefbaarheid en op de economische activiteiten in de hele regio."

Openbaar onderzoek

Het 'ontwerp voorkeursbesluit Noord-Zuid Limburg' licht toe welk alternatief gekozen wordt als voorkeursalternatief en waarom. Van 22 december tot en met 19 februari kan iedereen die dat wenst het ontwerp voorkeursbesluit en de onderzoeksrapporten inkijken en tijdens een periode van zestig dagen reageren.

Marijn Struyf, van De Werkvennootschap: "Vanaf de start van het openbaar onderzoek kan je alle documenten digitaal inkijken via de webpagina noordzuidlimburg.be/raadpleging, bij De Werkvennootschap en in de stad- en gemeentehuizen van de betrokken lokale besturen. Het gaat om Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Pelt, Heusden-Zolder, Zonhoven, Hasselt en Peer. Reageren doe je bij voorkeur via het online formulier op noordzuidlimburg.be/raadpleging. Je kan ook een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de bovenstaande gemeenten of opsturen naar De Werkvennootschap (Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel). Na het openbaar onderzoek volgt de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering."

Adviesinstanties ondersteunen voorkeursalternatief

In oktober werd het voorkeursalternatief al voorgelegd aan de adviesinstanties. Federale, Vlaamse, provinciale, gemeentelijke instanties en adviesraden hadden dertig dagen de tijd om een advies te formuleren over het onderzoek en het voorkeursalternatief. In totaal reageerden 25 adviesinstanties op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau positief op het voorkeursalternatief. Onder hen ook de gemeente Houthalen-Helchteren.

Infomarkten in januari en krant op 122.000 exemplaren

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek worden vijf infomarkten georganiseerd.

"We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich goed te informeren. Daarom organiseren we infomarkten op vijf plaatsen en tijdstippen: Houthalen-Helchteren op 10/01, Hechtel-Eksel op 13/01, Pelt op 14/01, Hasselt op 18/01 en Zonhoven op 20/01. Iedereen is welkom, ook als je niet in de betreffende gemeente woont”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. Iedereen die nu al meer wil weten over het voorkeursalternatief vindt al heel wat informatie op de website, van eerste impressies tot filmpjes die uitleggen hoe je in de toekomst zal kunnen rijden etc. Afgelopen week werden bovendien 122.000 infokrantjes in 8 gemeenten verdeeld."

Omwille van de huidige coronasituatie vragen we wel aan de mensen om zich vooraf in te schrijven en een tijdslot te kiezen. Dat kan bij voorkeur online via de webpagina noordzuidlimburg.be/infomarkt. Als de infomarkten door coronamaatregelen anders georganiseerd of geannuleerd moeten worden, lees je dat op noordzuidlimburg.be/infomarkt en in onze digitale nieuwsbrief. Wie er niet kan bij zijn, kan zich vanaf donderdag 6 januari ook informeren vanuit de zetel via de webpagina noordzuidlimburg.be/infomarkt. We voorzien immers een digitaal toelichting.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief