Nieuws

3 juli 2020

Vlaamse regering gaat op zoek naar een nieuwe directeur-generaal voor De Lijn

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de functie van directeur-generaal bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn vacant verklaard wordt met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering ging eind mei akkoord met het verzoek van Roger Kesteloot om zijn mandaat van directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn voortijdig te beëindigen met ingang van 1 januari 2021. De Vlaamse regering keurt vandaag de functiebeschrijving goed en start nu een selectieprocedure op om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat.

Goedkeuring competentieprofiel

De Vlaamse regering gaat op zoek naar een nieuwe leidinggevende voor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. De nieuwe kandidaat zal iemand moeten zijn die zich kan vinden in de rol van leider, manager, ondernemer én coach. Hij of zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en zal de strategie, uitgezet door de Raad van Bestuur, uitvoeren. Daarnaast is het de taak van de directeur-generaal om de visie en missie verder te bepalen en het strategische- en operationele plan verder uit te werken. De nieuwe leidinggevende is ook een manager die de werking van de Vlaamse Vervoermaatschappij optimaliseert waarbij de reiziger en dienstverlening centraal staat.

Voor deze functie moeten de kandidaten voldoen aan een aantal vereisten: beschikken over een diploma dat toegang geeft tot niveau A zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. Meer informatie over de definities van de verschillende niveaus vind je via https://overheid.vlaanderen.be/definitie-niveau, minstens 5 jaar ervaring hebben in algemeen management en/of een leidinggevende functie verworven hebben in de voorbije 10 jaar waarbij men ervaring dient te hebben met het aansturen van een groep mensen binnen een organisatie die qua complexiteit vergelijkbaar is met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en een uitstekende en relevante beroepservaring opgebouwd hebben. Hieronder begrijpen we deskundigheid, het uitbouwen van netwerken, opdrachten hebben uitgevoerd en werkzaamheden hebben verricht in de mobiliteitssector.

Verloop van selectieprocedure en opvolging

De functie van directeur-generaal zal bekendgemaakt worden in het Belgisch staatsblad, de (personeelsbijlage van de) Vlaamse kranten, de website van de VDAB, de website www.werkenvoorvlaanderen.be en enkele specifieke jobkanalen.Het extern selectiekantoor Odgers Berndtson zal instaan voor het uitvoeren van de selectieprocedure en het actief zoeken naar de juiste kandidaten voor deze functie.

Het extern selectiekantoor zal via een searchprocedure kandidaten voorstellen maar kandidaten kunnen ook zelf spontaan reageren op het vacaturebericht. In beide gevallen moet de kandidaatstelling ingediend worden per aangetekende brief en dit binnen dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag na de datum van publicatie van het vacaturebericht in het Belgisch Staatsblad.

De CV-screening zal uitgevoerd worden door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De uiteindelijke lijst met kandidaten zullen een selectieprocedure moeten doorstaan die o.a. bestaat uit een verkennend gesprek, assessment center en interviews. Na de selectieprocedure en interviews zal Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op basis hiervan een keuze voorleggen en motiveren aan de Vlaamse regering. De Vlaamse regering benoemt de nieuwe directeur-generaal voor een termijn van 6 jaar.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief