Nieuws

13 maart 2020

Vlaamse regering geeft groen licht aan Lantis voor indiening omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding

Vandaag heeft de Vlaamse regering formeel kennis genomen van de goedkeuring van het project-MER Oosterweelverbinding en heeft ze haar akkoord gegeven aan Lantis (het vroegere BAM) om de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen op basis van het hierin besproken “geoptimaliseerd voorkeursontwerp”. De Vlaamse regering formaliseert hiermee haar engagement binnen het Toekomstverbond om de leefbaarheidsprojecten binnen de projectzone van de Oosterweelverbinding integraal mee te realiseren en te financieren op basis van de meerjarige prognoses gemaakt door de bouwheer Lantis.

Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag is de eerstvolgende belangrijke stap die gezet dient te worden, nadat eerder het project milieueffectrapport van het toekomstige Oosterweelproject werd goedgekeurd. De Raad van Bestuur van Lantis zal zich op haar eerstvolgende vergadering van 20 maart e.k. buigen over de omgevingsvergunningsaanvraag.

Lydia Peeters: “Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag is een belangrijke stap die genomen moet worden vooraleer er werkelijk met de werken kan begonnen worden. Als alles goed gaat zal de aanvraag op 23 maart ek. elektronisch opgeladen worden. Omdat het gaat om werken van een gigantische omvang zal het opladen op zich minstens drie weken duren. Het gaat over alles wat gerealiseerd zal worden tussen Ringpark West op Linkeroever tot Ringpark Het Schijn, zeg maar de aansluiting van de E313 met de R1.”

Na het opladen van de omgevingsvergunningsaanvraag zal er ongeveer een maand nodig zijn om na te gaan of alle nodige documenten bij de aanvraag zitten. Vervolgens kan het openbaar onderzoek gevoerd worden.

Lydia Peeters: “Zodra de aanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid beoordeeld is, hopen we dat het openbaar onderzoek zal kunnen beginnen in de maand mei. Het openbaar onderzoek zal 30 dagen in beslag nemen. Dit betekent dat er vervolgens wellicht in de maand oktober of november een beslissing over de omgevingsvergunning zal kunnen genomen worden.”

Indien alles dan volgens plan loopt, en er gunstig geoordeeld wordt, zal Lantis, rekening houdend met de termijnen, ten laatste in januari 2021 kunnen aanvangen met de hoofdwerken. Het “geoptimaliseerd voorkeursontwerp” voor de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten die integraal deel uitmaken van het ontwerp, zal dan uitvoerbaar zijn.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief