Nieuws

20 december 2019

Vlaamse regering keurt besluit modaliteiten benchmark voor VVM De Lijn goed

In het decreet Basisbereikbaarheid werd bepaald dat de Vlaamse regering een interne exploitant of operator kan aanduiden voor het kernnet en het aanvullend net. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn werd aangeduid als interne operator. Tevens werd in het decreet bepaald dat de VVM De Lijn een Benchmark moet doorstaan om ook in de toekomst als interne exploitant te kunnen optreden en dat de Vlaamse regering de regels zal vast leggen voor deze Benchmark.

In het ontwerpbesluit wordt het afsprakenkader om de benchmark te laten uitvoeren vastgelegd. Dit behelst de methode van de benchmark, de criteria voor de vergelijkingsbasis, de uitvoering, besluitvorming en rapportering over de benchmark.

In het verleden (2009 en 2014) werd reeds een benchmark gevoerd en werd een studie gevoerd in de vergelijkbare regio’s: de Nederlandse provincies Zuid-Holland-Noord Brabant-Limburg, de Verkehrsverbünde Nordrhein-Westfalen en de operatoren in Schotland. Het onderzoek zal aangevuld worden met andere regio’s die aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de bevolkingsdichtheid, ruimtelijke spreiding, economische ontwikkeling en vergelijkbare vervoersmaatschappijen.

Verder worden vier efficiëntieconcepten vergeleken: productieve efficiëntie, kostenefficiëntie, allocatieve efficiëntie en dynamische efficiëntie. Hier onderzoekt men onder meer de kostendekking, de gemiddelde reizigerskost, -tarieven en -subsidie, en dienstkwaliteit. Dit besluit wordt vervolgens voor advies overgemaakt aan de raad van State en adviesraad Mora. Eens deze procedure definitief wordt goedgekeurd zal de Vlaamse regering binnen het raamcontract van de Vlaamse Gemeenschap de studie aanbesteden. We hopen de studie in het najaar te kunnen verwachten, zodat er definitief een beslissing kan volgen voor het intern operatorschap tegen eind 2020.

"We hebben er vertrouwen in dat VVM De Lijn deze benchmark goed zal doorstaan. Deze benchmark kan de VVM De Lijn bovendien opnieuw een boost geven. Want een goed rapport geeft altijd energie. De conclusie van de benchmark, verwachten we in het najaar van 2020.", besluit Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief