Nieuws

24 mei 2024

Vlaamse Regering keurt detailplannen Noord-Zuidtunnels Limburg goed

Nieuwe visualisaties brengen project in beeld
Inspraakronde van 60 dagen start op woensdag 29 mei

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bereikten een nieuwe mijlpaal voor het complex project Noord-Zuid Limburg: de goedkeuring van het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1 door de Vlaamse Regering. “Samen met de beslissing over de financiering van vorige week hebben we nu echt de laatste rechte lijn ingezet naar de werken aan de tunnels onder Houthalen en Helchteren,” aldus minister Peeters. “Het had heel wat voeten in de aarde, maar twee jaar na de beslissing over het tracé liggen de detailplannen en de vergunning klaar. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen heel wat partijen. De unaniem gunstige adviesronde van eerder dit jaar is het bewijs: hier is enorm veel draagvlak voor. Alle neuzen staan in dezelfde richting in het deblokkeren van het belangrijkste mobiliteitsdossier van onze regio én het verbeteren van de leefkwaliteit van vele Limburgers.” aldus minister Demir. Vanaf woensdag 29 mei kan iedereen de plannen inkijken en erop reageren in een openbaar onderzoek. Wie meer uitleg wenst, is op woensdag 5 of donderdag 6 juni welkom op de infomarkt in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “De Noord-Zuidverbinding is een belangrijk Limburgs dossier dat al bijna 50 jaar aansleept. Met deze beslissing over het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1 komt de uitvoering eindelijk in zicht. In de toekomst krijgt doorgaand verkeer een vlotte doorgang dankzij de tunnels onder Houthalen en Helchteren. De structurele files verminderen en Noord-Limburg wordt beter en sneller bereikbaar. Noord-Limburg wordt op een duurzame manier verbonden met Hasselt. Dit is niet alleen van belang voor studenten, maar ook voor de vele werknemers die dagelijks pendelen en voor de aantrekkelijkheid van bedrijven in de regio. Kortom, de uitvoering van dit gehele complex project zal als een hefboom voor onze provincie dienen.”

Nieuwe beelden tonen toekomstige Noord-Zuidverbinding

Op basis van de ingediende adviezen van eerder dit jaar werden de plannen van de tunnels onder Houthalen en Helchteren, het op- en afrittencomplex aan de autosnelweg E314, de lokale aansluitingen, een ecoduct en verschillende fietsbruggen verder verfijnd. De antwoordennota met integrale adviezen zit vervat in het Ontwerp Projectbesluit – Fase 1, samen met alle documenten en vergunningen die nodig zijn om het project uit te voeren. Omdat technische plannen weinig zeggen, werden er ook enkele tientallen visualisaties uitgewerkt. Zo krijgt iedereen dus een goed beeld krijgen van hoe de toekomstige Noord-Zuidverbinding er zal uitzien.

Openbaar onderzoek start op 29 mei

Vanaf woensdag 29 start het openbaar onderzoek over het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1. Iedereen krijgt tijdens deze inspraakperiode gedurende 60 dagen de kans om de documenten en plannen in te kijken en een reactie in te dienen. Dat kan via noordzuidlimburg.be/openbaaronderzoek. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering de plannen definitief vaststellen. Volgens de huidige planning kan dat in het najaar van 2024 gebeuren. De start van de effectieve tunnelwerken staat gepland in het najaar van 2026.

Infomomenten en geactualiseerde maquette

Op woensdag 5 en donderdag 6 juni organiseert De Werkvennootschap en het Departement Omgeving infomarkten in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Aan de hand van infopanelen krijgen geïnteresseerden op eigen tempo meer informatie over de inhoud van de documenten die voorliggen tijdens het openbaar onderzoek. De 20 meter lange maquette voor de zone Houthalen-Helchteren werd geactualiseerd en zal te zien zijn op de infomarkten. Het projectteam is ook aanwezig om meer toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Meer info en aanmelden: noordzuidlimburg.be/infomarkt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief