Nieuws

17 mei 2019

Vlaamse regering keurt Noodkoopfonds goed

De Vlaamse regering heeft het zogenoemde Noodkoopfonds van 15,5 miljoen euro definitief goedgekeurd. Het budget is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ - woningen in slechte staat die mensen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren. OCMW’s zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij zulke ‘noodkopers’ een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “In Vlaanderen zijn er heel wat onveilige en energieverslindende woningen waarvan de eigenaars te weinig middelen hebben om ze leefbaar te maken. Met renteloze leningen verhogen we de levenskwaliteit van die mensen en zorgen we er in één moeite voor dat ons energieverbruik daalt.”

‘Noodkopers’ zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak scoren die woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid. Het dak lekt, de elektriciteitsleidingen zijn verouderd, in de ramen zit nog enkele beglazing, enzovoort. In Vlaanderen zouden bijna 120.000 of minstens 4 procent van ons woningpatrimonium in dergelijke slechte staat zijn.

Vlaamse Wooncode

Met het Noodkoopfonds - 15,5 miljoen euro uit het Klimaatfonds - kunnen eigenaars deze woningen veilig en energiezuinig maken. OCMW’s zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij ‘noodkopers’ een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen. Het OCMW betaalt de lening niet uit aan de eigenaars, maar rechtstreeks aan de aannemers die de werken uitvoeren.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Via het Noodkoopfonds kunnen woningen of woonwijken kwalitatief gerenoveerd worden zodat die minstens voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode.”

OCMW’s en Energiehuizen begeleiden van a tot z

De Vlaamse regering zal in het najaar een oproep doen waar OCMW’s op kunnen intekenen. Voorstellen die collectief kunnen worden uitgevoerd, in eenzelfde buurt, of zelfs in samenwerking met buurgemeenten, krijgen voorrang. Een project kan maximaal 900.000 euro krijgen. De OCMW’s en de Energiehuizen staan samen in voor de ontzorging en voor de sociale en bouwtechnische begeleiding. “Vaak hebben mensen niet alleen onvoldoende middelen, maar weten ze ook niet hoe ze eraan moeten beginnen. De OCMW’s en de Energiehuizen zullen hen daarom begeleiden van a tot z”, aldus Lydia Peeters.

Uitgestelde terugbetaling

De lener moet de lening pas terugbetalen als hij naar een andere woning verhuist of een andere woning verwerft. Of als er een termijn van 20 jaar is verlopen. Als de financiële situatie van de eigenaar het vereist, kan de afbetaling ook daarna nog gespreid worden. Het OCMW beslist of dit het geval is.

De nieuwe renteloze lening voor ‘noodkopers’ kan trouwens gecombineerd worden met de bestaande 0%-energielening die de Energiehuizen toekennen aan de prioritaire doelgroep en die wel maandelijks moet worden afgelost. Daarnaast kunnen natuurlijk ook steeds energiepremies worden aangevraagd.

Lydia Peeters: “Alle mensen financieel meekrijgen in de energieomslag is onze grootste uitdaging. Met dit fonds voor ‘noodkopers’ verhogen we de levenskwaliteit van mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijk maken we onze huizen energiezuiniger waardoor het energieverbruik in Vlaanderen daalt. Dat is essentieel voor een beter klimaat.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief