Nieuws

6 oktober 2023

Vlaamse Regering keurt ontwerp GRUP voor Ringpark Zuid goed

Op vrijdag 6 oktober 2023 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp GRUP voor Ringpark Zuid goed. De juridische krijtlijnen liggen nu vast om werk te kunnen maken van het Ringpark langs de Antwerpse Ring. Naar aanleiding hiervan organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek, i.s.m. het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en stad Antwerpen. De projectpartners zetten hiermee een nieuwe stap om Ringpark Zuid, met herinrichting van de zogenaamde Spaghettiknoop, de bijhorende stadsparken, stadsonwikkelingsprojecten en extra leefbaarheidsdoelstellingen, mogelijk te maken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ringpark Zuid is één van de grootste leefbaarheidsprojecten binnen ‘De Grote Verbinding’. Het moet de verkeerswisselaar ‘Knoop Zuid’ (ook wel de spaghettiknoop genaamd) compacter maken en de A112 overkappen tussen de Camille Huysmanslaan en de Silvertopstraat. De geplande herinrichting maakt de knoop veiliger en compacter, waardoor er ruimte vrijkomt voor open ruimte, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers. Samen met de geplande heraanleg van Station Antwerpen-Zuid ontpopt de omgeving zich tot een nieuw centraal knooppunt voor trein, tram, bus, fiets en gemotoriseerd verkeer. Door de herinrichting van de verkeerswisselaar, de aanleg van extra bermen langs de Ring en het nieuwe stuk overkapping, vermindert bovendien de geluidshinder en verbetert de luchtkwaliteit voor omwonenden.”

Ringpark Zuid op kruissnelheid: ontwerp GRUP goedgekeurd

Het ontwerp GRUP werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op vrijdag 6 oktober 2023. Dat betekent groen licht voor de organisatie van een openbaar onderzoek. Het zal lopen van dinsdag 24 oktober tot en met vrijdag 22 december 2023. Na de publieke raadpleging bundelt en verwerkt het Vlaams Departement Omgeving alle reacties. Een volgende stap is dan de definitieve goedkeuring van het GRUP door de Vlaamse Regering. Nadien start de opmaak van een omgevingsvergunningsaanvraag. Iedereen kan op dat moment opnieuw reageren via een openbaar onderzoek. De effectieve start van de herinrichting hangt af van een vlot verloop van de procedures die nog doorlopen moeten worden.

Samen stadsmaken op grote schaal

De omgeving van Ringpark Zuid is een uitdagend plangebied door de zeer verschillende wijken die errond liggen. De bewoners van de hoogbouw op het Kiel, de dichtbebouwde Brederodewijk en de recente ontwikkelingen op Nieuw-Zuid maken allemaal aanspraak op dit nieuwe verbindende stuk groene ruimte. Om er zeker van te zijn dat de verschillende parken, mobiliteitsoplossingen en stadsontwikkelingen aansluiten bij de noden van omwonenden, gebruikers en de rest van Antwerpen, werd binnen dit project geëxperimenteerd met heel wat nieuwe samenwerkingen. De voorbije twee jaar ging het ontwerpteam aan de slag met jeugdbewegingen, woonzorgcentra, buurtcomités, hogescholen, enz. om ervoor te zorgen dat alle diverse stemmen in het uiteindelijke ontwerp terug te vinden zijn.

Infomarkt op maandag 6 november

Naast de grootschalige particpatieacties hebben ‘De Grote Verbinding’ en Ringpark Zuid ook een lange traditie van open publieksmomenten om het verhaal van de ringparken helder te vertellen aan een breed publiek. Het projectteam organiseert ook nu weer een infomarkt. Iedereen welkom op maandag 6 november van 17.00 tot 20.00 uur in CC Nova op het Kiel. Meer informatie over de infomarkt en het project zijn steeds terug te vinden via www.degroteverbinding.be.

© ontwerpteam Ringpark Zuid

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief