Nieuws

26 mei 2023

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan rijopleiding goed

Vanaf 1 maart 2024 gelden er nieuwe regels voor de rijopleiding in Vlaanderen. Het vormingsmoment voor vrije begeleiding wordt opnieuw ingevoerd en de minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders wordt verlengd van 3 naar 5 maanden. Dat voorstel heeft Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voorgelegd aan de Vlaamse Regering. “De kwaliteit van de rijopleiding is voor mij een topprioriteit. Het vormingsmoment en de verlenging van de oefenperiode verhogen niet alleen de verkeersveiligheid, maar moeten ook de slaagkansen voor het praktijkexamen verhogen”, aldus minister Peeters. “Hiermee remediëren we ook een uitspraak van de Raad van State die het vormingsmoment in 2020 vernietigde.”

Twee soorten voorlopige rijbewijzen categorie B

Wie vandaag slaagt voor het theorie-examen krijgt een attest om zijn of haar voorlopig rijbewijs aan te vragen. De kandidaat-bestuurder heeft dan twee opties: een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) of met begeleider (36 maanden). In het eerste geval kan de beginnende bestuurder een voorlopig rijbewijs zonder begeleider krijgen wanneer hij 20 uur rijles gevolgd heeft bij een erkende rijschool. In de oefenperiode mag hij dan, onder bepaalde voorwaarden, alleen op de openbare weg zonder begeleider. Bij de tweede optie, mag de kandidaat-bestuurder enkel rijden met een rijinstructeur of de begeleiders die vermeld staan op het voorlopig rijbewijs.

Minimale oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden

Voor beide gevallen geldt momenteel een minimale oefenperiode van 3 maanden. Vanaf 1 maart 2024 wordt deze periode verlengd naar 5 maanden. Elke kandidaat-bestuurder moet vanaf dan, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg. Let op: dit geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen hebben voor 1 maart 2024 wanneer ze pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen.

De aanpassing van de oefenperiode komt er na een evaluatie van de hervormde rijopleiding, door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (UHasselt). “Een minimale oefenperiode van minstens 5 maanden zou een positief effect hebben op de verkeersveiligheid”, duidt minister Peeters.

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Vanaf 1 maart 2024 moeten de begeleiders van kandidaat-leerlingen met vrije begeleiding ook een vormingsmoment volgen. Het gaat hierbij niet om een praktische proef zoals het rijexamen zelf, maar om een workshop of informatiemoment. Zo’n sessie duurt 3 uur en zal tussen de 20 en 30 euro kosten. Het vormingsmoment vindt plaats in een rijschool bij een erkende lesgever of kan ook op termijn digitaal gevolgd worden. Na afloop krijgt elke deelnemer een attest. Een kandidaat-bestuurder die zijn praktijkexamen aflegt met een begeleider moet het attest van het vormingsmoment van de begeleider kunnen voorleggen.

Wetgevend traject

In 2017 werd de verlenging van de oefenperiode (toen nog naar negen maanden) en het vormingsmoment al ingevoerd. In maart 2020 heeft de Raad van State dit besluit over de hervorming van de rijopleiding vernietigd, omwille van een bevoegdheidsconflict. Na een grondige evaluatie van de hervorming, voert de Vlaamse Regering deze maatregelen nu opnieuw in.

Deze wijzigingen werden in december 2022 een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit Besluit van de Vlaamse Regering wordt, na deze tweede principiële goedkeuring, nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna volgt een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief