Nieuws

18 september 2020

Vlaamse Regering maakt vriendenerfenis mogelijk

19 september 2020 - Vandaag de dag betaal je minstens 25% erfbelasting als je geld wil nalaten aan een goede vriend, buur of verre familie. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%!

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

“Meer vrijheid om geld na te laten aan wie je wil, dat is de essentie van de vriendenerfenis. Via de vriendenerfenis geven we mensen de kans om een bepaald deel van hun erfenis toe te wijzen onder het meest gunstige fiscale regime. Een verlaging met 22% op de eerste schijf van 15.000 euro betekent een belastingvermindering van 3.300 euro!”

De nieuwe regeling treedt in werking voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief