Nieuws

17 juli 2023

Vlaamse Regering neemt belangrijke stap in complex project Ieper-Veurne

“We verhogen de verkeersveiligheid én -leefbaarheid" 

Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters keurde de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2023 de startbeslissing en de bijhorende procesnota van het complex project ‘optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne tussen Vleteren en de Noorderring (N38)’ goed. “Hiermee wordt een belangrijke volgende stap gezet om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid tussen Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8 te verbeteren. We willen een wegverbinding die veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder is voor alle weggebruikers en omwonenden”, aldus Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir.

De N8, de verbindingsweg tussen Ieper en Veurne, is een verouderde gewestweg met aanliggende fietsstroken en is dringend aan vernieuwing toe. De grootste problemen situeren zich op het vlak van verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en doorstroming. Het is een dossier dat al decennia meegaat en waar de Vlaamse regering nu een doorbraak maakte.

“Het volledige traject tussen Ieper en Veurne telt 30 kilometer en is opgedeeld in 5 zones. De herinrichting van de verbinding Ieper-Veurne op het grondgebied van Veurne en Alveringem, de doortocht Hoogstade, de herinrichting tussen Hoogstade en Oostvleteren en de herinrichting tussen Oostvleteren en Woesten zijn in volle voorbereiding. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een ongelijkvloerse oplossing via een tunnel voor het kruispunt van de Pilkemseweg en de Noorderring (N38)”, duidt minister Peeters. “De resterende knelpunten op de N8 worden nu op een integrale en participatieve manier aangepakt via een complex project, waar de nadruk ligt op vlotte verkeersdoorstroming, fietsveiligheid en leefbaarheid in de doortochten.”

Zo wordt er een alternatief gezocht om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de doortochten (Woesten, Elverdinge en Brielen) te verbeteren. Dit alternatief is niet noodzakelijk beperkt door de huidige ligging van de N8 of het bestaande gabarit van de weg, alternatieve infrastructuur behoort eveneens tot het onderzoek. Bij de uitwerking van de mogelijke scenario’s wordt bijzondere aandacht gegeven aan de aansluiting met de N38 en de relatie met de N369.

De goedkeuring van de startbeslissing zet het licht op groen voor de start van de onderzoeksfase waar het de bedoeling is om het beste alternatief te filteren uit een brede waaier aan mogelijke alternatieven. Daarvoor moeten de verschillende alternatieven op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. Het beste alternatief wordt uiteindelijk geformuleerd in een voorkeursbesluit.

“In deze startbeslissing wordt duidelijk aangegeven wat de resterende knelpunten zijn voor de verbinding Ieper-Veurne en welke scenario’s verder onderzoek vereisen. Dergelijk project kan alleen maar worden gerealiseerd door een intensief participatief traject. In de verkenningsfase is er al overleg geweest met de stakeholders en in het bijzonder de stad Ieper, die participatieve aanpak zal een rode draad vormen in het verdere verloop van het project. Het doorlopen van het complex project zal geen impact hebben op de timing van de reeds lopende projecten en studies. De verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze cruciale weg verbeteren blijft onze doelstelling”, duidt Vlaams minister Lydia Peeters.
Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir: “Samen met collega Peeters slagen we er in om een dossier dat al decennialang meegaat te deblokkeren. Met deze startbeslissing beginnen we het proces dat finaal investeringszekerheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit met elkaar verzoent.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief