Nieuws

26 januari 2024

Vlaamse Regering stelt ontwerp voorkeursbesluit vast voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk

De Vlaamse Regering stelde op 26 januari 2024 op initiatief van Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project “Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk” vast, waarbij het zogenaamd ringtracé wordt aangeduid als voorkeursoplossing. Het ontwerp voorkeursbesluit zal nu voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek.

“De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk kadert in de Vlaamse ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer te verhogen. Dit kanaal is een waardevolle schakel in het netwerk van waterwegen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Onder de projectnaam PLAN B-K werden diverse tracémogelijkheden onderzocht om een volwaardige verbinding te realiseren tussen de Leie en de Schelde. PLAN B-K aanziet het kanaal ruimer dan louter een transportas. De opwaardering zal tegelijk een boost geven aan de regio, onder meer op het vlak van natuur, recreatie en ontsluiting van bedrijventerreinen”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

Na uitgebreid onderzoek en na overleg met o.a. alle betrokken steden en gemeenten kwam het ringtracé als voorkeurstracé uit de bus. Met het ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook in de herinrichting van deel van de R8.

De Vlaamse Regering baseerde zich op het onderzoek, de adviezen en afstemming met de regio om het ontwerp van voorkeursbesluit vast te stellen. Dit ontwerp van voorkeursbesluit zal vanaf april voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om te reageren. Alle reacties worden na het openbaar onderzoek verwerkt, waarna de Vlaamse Regering een definitief voorkeursbesluit zal nemen.

Wat houdt het ringtracé in?

Het ringtracé houdt in dat vanaf de Stasegembrug, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd dat aansluit op de Leie. Ook bevat het ringtracé de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie. In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het ringtracé verder uitgewerkt en wordt o.a. de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald.

Voor de tussenliggende en omliggende gebieden wordt een gebiedsprogramma opgesteld gericht op het integreren van de infrastructurele ingrepen in de omgeving alsook om het kanaal en de omgeving te versterken op vlak van erfgoed, recreatie, fietsverkeer, economische ontwikkeling, natuur en landschap, klimaatadaptatie, water- en energiebalans en stedelijke transformatie. Deze grote infrastructurele ingrepen vormen de aanleiding om het omliggende (stedelijke) gebied kwalitatief te versterken en maatschappelijke meerwaarde te genereren.

“Bij mijn terugkomst naar Kortrijk ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan om het dossier terug op de rails te krijgen want het zat vast, compleet vast. De bouw van een nieuw stuk kanaal worden onze tweede grote Leiewerken. Het project geeft de nieuwe economie een boost omdat we dankzij het water tienduizenden vrachtwagens van de weg kunnen halen, het zorgt voor een vlottere en veiliger mobiliteit door de afwerking van de R8 (sinds 1977 onafgewerkt gebleven ter hoogte van Den Hert) en het kiest voor stadsvernieuwing voor het oostelijk deel van onze stad. Immers, het smalle kanaaldeel in Kortrijk van 1,5km lang zal ingericht worden als een zwem- en recreatiezone, een watertuin en een plek voor watersport. De kades richten we in als een groene fiets- en wandelboulevard. Ook langsheen het nieuw te realiseren stuk kanaal ontstaan kansen voor groen, beleving en fietspaden. Het kanaaldossier zal het oostelijk deel van onze stad een ware metamorfose geven. Zo kunnen we dit stadsdeel -Kortrijk Oost is het grootste stadsdeel en telt 16.000 inwoners- omturnen tot een groene woonbuurt aan het water. De Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando en de Zwitserse landschaparchitect Georges Descombes maakten al concrete plannen hiervoor. En ze zijn prachtig en veelbelovend”, aldus Vincent Van Quickenborne, burgemeester stad Kortrijk en federaal parlementslid.

Hoe reageren?

De Vlaamse Waterweg nv zal vanaf april een openbaar onderzoek organiseren. Tijdens het openbaar onderzoek zullen ook infomomenten georganiseerd worden waarop iedereen welkom is voor een toelichting. Er zal een woordje uitleg gegeven worden over het project en de voorkeursoplossing en er is mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken.

Meer info over de infodagen, het openbaar onderzoek en de manier waarop gereageerd kan worden zal binnenkort gepubliceerd worden op de projectwebsite www.planbk.be.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief