Nieuws

17 mei 2024

Vlaamse Regering zet het licht op groen voor een DBFM-overeenkomst voor Rond Ronse

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven aan de publiek-private samenwerking voor het project Rond Ronse. Via een DBFM-overeenkomst zal er daarna een overeenkomst met de aannemer aangegaan worden. De komende maanden wordt de markt bevraagd en finaal kan daarna een aannemer aangesteld worden om de werken op het terrein uit te voeren. Ondertussen bereidt Team Rond Ronse een nieuwe informatiemarkt voor, wordt het referentieontwerp verder afgewerkt en bereidt men de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor.

De Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is tevreden met de nieuwe stap die gezet is voor Rond Ronse. “Dit is een belangrijke stap voor de Vlaamse Ardennen. Dankzij de eerste boortunnel voor wegverkeer wordt ook de bijzondere omgeving versterkt. Het project legde de afgelopen jaren een mooi participatief traject af, en dankzij deze beslissing kunnen de volgende stappen gezet worden om het project te realiseren. Parallel maakt het Team Rond Ronse ook werk van het afronden van het ontwerp en de opmaak van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Tegen 2027 gaat de spade de grond in voor dit project, goed voor een investering van 700 miljoen euro.”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

Rond Ronse – de eerste geboorde wegtunnel van het land

Rond Ronse zal zorgen voor een geboorde tunnel onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tussen de Rijksweg in Maarkedal en de Kapellestraat in Ronse, die loopt tot aan ’t Rosco. Deze noord-zuidverbinding wordt aangevuld met een oost-westverbinding via een zuidelijke omleidingsweg, ten zuiden van de stad Ronse.

In de jaren ’90 werd de N60 als ‘missing link’ aangeduid door de Vlaamse overheid. Die ontbrekende schakel heeft gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid: zwaar vrachtverkeer dendert er nu dwars door de stad. Met Rond Ronse wordt niet alleen naar een duurzame mobiliteitsoplossing gezocht. Het project bekijkt ook hoe een nieuwe wegverbinding als hefboom kan gebruikt worden voor de leefbaarheid, lokale fietsverbindingen, de natuur, erfgoed, en het belangrijke en unieke landschap van de Vlaamse Ardennen.

Grondig onderzoek en participatie

De afgelopen jaren werd er grondig onderzoek gedaan om een oplossing uit te werken voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse. Nu liggen alle elementen op tafel om een belangrijke stap te zetten in het dossier.

Publiek-Private Samenwerking

De beslissing van de Vlaamse Regering houdt in dat het project Rond Ronse uitgevoerd wordt via een Publiek-Private Samenwerking of PPS. De private partner ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt het project. De Vlaamse overheid zal daarna gedurende de onderhoudsperiode van 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen.

De Vlaamse Regering keurde naast de PPS ook de selectieleidraad voor de zoektocht naar een aannemersconsortium goed. De Werkvennootschap gaat nu via een DBFM-overeenkomst op zoek naar een samenwerking met een aannemer om het project te realiseren. De aannemer staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) én het onderhoud nadat het project is gerealiseerd (Maintenance).

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief