Nieuws

20 december 2019

Vlaamse regering zet licht op groen voor extra containercapaciteit in Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering vandaag haar principiële goedkeuring gegeven voor het voorkeursbesluit. Dat voorkeursbesluit voorziet in een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen. De realisatie ervan zal gebeuren via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok waardoor nieuwe toekomstperspectieven ontstaan voor Doel.

Het project CP ECA is een complex project wat inhoudt dat er eerst een verkenningsfase en startbeslissing is dan een onderzoeksfase en voorkeursbesluit en dan de uitwerkingsfase en het projectbesluit. De Vlaamse regering heeft nu vandaag een voorkeursbesluit vastgelegd om bijkomende capaciteit te creëren voor de behandeling van meer dan 7,1 miljoen containers in de Antwerpse Haven. Oorspronkelijk werden 8 alternatieven onderzocht, maar de vorige Vlaamse regering legde daar een negende alternatief naast, die op 17 mei 2019 bevestigd werd als voorkeursalternatief. Met de beslissing vandaag wordt de keuze definitief, en dat na het doorlopen van een openbaar onderzoek tussen 8 juni en 17 augustus 2019.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Met de extra containercapaciteit neemt de Vlaamse regering de wissel op de toekomst. We zetten zo een nieuwe, belangrijke stap in de verdere groei van de haven van Antwerpen, de uitbreiding van de Antwerpse haven met een nieuw getijdendok is ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord.”

“Daarbij hebben we ook oog voor zowel mobiliteit als leefbaarheid. Zo nemen we onder meer maatregelen om de vooropgestelde modal split voor containervervoer te realiseren. Dit betreft 43% vrachtwagens, 15% spoorvervoer en 42% binnenvaart. Daarnaast worden er garanties geboden om te voldoen aan de Vlaamse doelstellingen inzake lucht en wordt er gezorgd dat het project de ambities inzake klimaat niet hypothekeert.”

Er wordt duidelijk gekozen voor de groei van de Antwerpse haven en Vlaamse economie met maximaal behoud van de open ruimte.

Zo wordt de extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken:

  • Er komt binnen de haven plaats voor 3,5 miljoen extra containers dankzij
    • Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 mio TEU)
    • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 mio TEU)
    • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 mio TEU).
  • Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,7 miljoen containers door een nieuw dok, dat in dit besluit enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dit is een ambitieuze keuze voor de verdere groei van de haven van Antwerpen als een van de motoren van onze Vlaamse economie: we verstevigen hiermee de positie van de Haven van Antwerpen als 2de grootste haven in Europa. Daarnaast vrijwaren we maximaal de open ruimte en voorzien we nog een toekomst voor Doel. Ook het aansnijden van bestaande natuur blijft beperkt ten aanzien van de alternatieven die een veel grotere impact zouden hebben. Bovendien komt er een natuurcompensatieplan voor de stukken natuur die wél aangesneden worden, en dit op gronden van de Vlaamse overheid.”

Ook lokale mobiliteit is belangrijk. Er komen vooral extra investeringen in mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio overbelast wordt. Zo wordt er een RUP gemaakt voor de verbinding tussen de E34 en de N70. Daarnaast zijn er werken gepland vanaf 2021 voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Tot slot moet de hinterlandontsluiting van de extra containers vooral gebeuren via spoor en binnenvaart, en niet via vrachtwagens.

Het dossier gaat nu naar de Raad van State en komt dan terug naar de Vlaamse regering voor de definitieve vaststelling. Daarna kan de uitwerkingsfase starten, waarin het voorkeursalternatief verder wordt verfijnd. Uiteindelijk kan dit leiden tot één of meerdere projectbesluiten of omgevingsvergunningen.

Meer uitleg over het complex project voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen (CP ECA) www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief