Nieuws

1 februari 2019

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goed. Wie een woning afbreekt en heropbouwt krijgt in dertien Vlaamse steden een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. Wie niet in één van die dertien steden woont kan met terugwerkende kracht van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De Vlaamse Regering zette daarvoor eind december het licht op groen. “Met deze definitieve goedkeuring roepen we iedereen op om vanaf 1 maart zijn aanvraag voor de sloop- en heropbouwkorting in te dienen. Zo geven we een extra duw in de rug om het energieverbruik in Vlaanderen te verlagen én de kwaliteit van onze woningen te verbeteren.”

In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% BTW bij sloop- en heropbouw. Vlaanderen neemt nu het heft in eigen handen. Eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde BTW-tarief en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energiezuinigere woning, kunnen een forfaitaire premie krijgen van 7.500 euro. Het Vlaamse gebouwenpark is immers relatief oud, met veel woningen die energetisch in erg slechte staat zijn. Zo’n 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateert zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog.

De Vlaamse regering verwerkt met deze definitieve goedkeuring ook, op vraag van Vlaams minister Lydia Peeters, de opmerkingen van de Vlaamse ombudsman en de Raad van State. Lydia Peeters: “We hervormen de procedure om aanspraak te kunnen maken op de premie. Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting. Zo zorgen we ervoor dat wie de premie zou mislopen met de oude procedure, die alsnog kan krijgen.” Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning voor sloop werd gemeld vanaf 1/10/2018 en voor 1/03/2019 en deze voor heropbouw vanaf 1/10/2018 en voor 31/03/2019. De aanvrager moet beide vergunningen aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap en dit binnen de 60 dagen vanaf 1 maart. Voor wie een gecombineerde vergunning indient, bedraagt de termijn 30 dagen.

7.500 euro voor opbouw nieuwe woning

Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor sloop en heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op 6% BTW, kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. De Vlaamse Regering heeft in 2019 15 miljoen euro voorzien. De aanvraag zal gebeuren via een webapplicatie van het VEA die beschikbaar zal zijn vanaf 1 maart.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Sommige woningen zijn in zo’n slechte staat, dat renovatie niet meer haalbaar of betaalbaar is. Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met onze eigen Vlaamse BTW-korting van 7.500 euro geven we elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energiezuinige nieuwbouw een duwtje in de rug. Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief