Nieuws

1 februari 2023

Vlaanderen bondgenoot van lokale besturen voor meer verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reikt de lokale besturen heel wat tools aan om de verkeersveiligheid op gemeentewegen te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de subsidies veilige schoolomgeving en - schoolroutes, de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen met een GAS-boete te bestraffen en het afwegingskader voor het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom. “Het zijn onze steden en gemeenten die hun grondgebied het best kennen. Ik wil hen vanuit Vlaanderen ondersteunen in hun verkeersveiligheidsbeleid”, aldus minister Peeters. “In die context lanceerde ik ook een bevraging bij de lokale besturen en wat blijkt: een jaar na de publicatie van ons afwegingskader voor het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom geeft 10% aan dat ze hier al gebruik van maakt.”

Van de 110 lokale besturen die hebben geantwoord op de bevraging, geeft 72% aan dat ze op 0 tot 25% van het grondgebied een snelheidslimiet heeft van 30 km/u of lager heeft. 6% geeft aan dat een snelheidslimiet van 30 km/u of lager geldt op 75% of meer van hun grondgebied. Vooral in schoolomgevingen, stads- en dorpskernen en woonwijken
worden snelheidslimieten tot 30 km/u ingevoerd. 

“Ik stel vast dat de snelheidsbeperkingen worden toegepast in die zones waar het inderdaad het meest nodig is: op plaatsen waar kinderen samenkomen en op plaatsen met een verblijfsfunctie”, aldus minister Peeters.

Afwegingskader

Meer dan de helft van de 110 lokale besturen die de vragenlijst invulden, is nog van plan extra snelheidslimieten van 30 km/u of lager in te voeren op hun grondgebied. 

“Steden en gemeenten zijn duidelijk bezig met op weloverwogen plaatsen snelheidsbeperkingen en bijhorende maatregelen in te voeren. Dat past binnen onze visie: wij faciliteren de lokale besturen maar zij kennen hun grondgebied het best.”

Lokale besturen voeren snelheidsbeperkingen in o.a. naar aanleiding van het gemeentelijk mobiliteitsplan of omwille van ongewenst snelheidsgedrag, vragen en klachten van de inwoners of de heraanleg van een straat. Wanneer ongewenst snelheidsgedrag wordt aangegeven als motivatie, combineert de helft de snelheidsverlaging met handhavingsacties.

Minister Peeters: “Een jaar na de publicatie van ons afwegingskader voor het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde geeft 10% aan dat ze hier al gebruik van maakt. Die cijfers zijn zeker niet slecht maar alles kan beter, dus blijven we via workshops e.a. lokale besturen informeren en motiveren om zeer weloverwogen en op de meest noodzakelijk plaatsen de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen.”

Verkeersveiligheidstools voor lokale besturen

Daarnaast blijken zowel de subsidie veilige schoolomgeving als veilige schoolroutes een succes. Zo werden de afgelopen jaren 331 schoolroutes in 105 gemeenten en maar liefst 1.637 schoolomgevingen in 223 gemeenten veiliger gemaakt. Samen goed voor een investeringsbedrag van ruim 23 miljoen euro. Hier werkt minister Peeters nauw samen vanuit Vlaanderen met onze lokale besturen om snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen uit te rollen. Deze moeten opnieuw zorgen voor minder verkeersonveiligheid en zorgen vaak voor een verlaagde snelheid.

Handhaving blijft voor minister Peeters een sluitstuk binnen het verkeersveiligheidsbeleid. Daarom heeft zij het mogelijk gemaakt dat lokale besturen gericht kunnen handhaven in zones met snelheidslimieten van 30km/u en 50km/u, daar gaat het vaak om schoolomgevingen en woonkernen. Heel wat steden en gemeenten zijn hiermee aan de slag gegaan of plannen op korte of langere termijn heel wat bijkomende handhavingsacties binnen de mogelijkheden van GAS-5.

“Werken aan verkeersveiligheid is teamwork. Vanuit Vlaanderen zijn lokale besturen onze eerste én belangrijkste bondgenoten. Sensibilisering, educatie, infrastructuur, evaluatie én handhaving vormen een ketting waarvan elke schakel belangrijk is. Daarom blijven we heel wat instrumenten uitrollen om hen te faciliteren. Binnenkort publiceren we nog een aangepast afwegingskader voor conflictvrije verkeerslichten en ronden we een nieuw kader voor veilige voetgangersoversteken af”, besluit minister Peeters.

Alle details kan u terugvinden in het Analyserapport_Bevraging Z30.pdf

Foto @Belga Image

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief