Nieuws

10 november 2023

Vlaanderen heeft met ‘Weerbaar Waterland’ al een concreet wateractieplan

De eis van Groen voor een wateractieplan is volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters achterhaalt: “Met Vlaanderen hebben we al een concreet wateractieplan namelijk ‘Weerbaar Waterland’ opgemaakt door topexperts op vlak van water.” Ook de kritiek naar de Vlaams Waterweg nv toe is volgens de minister ongegrond. “Stellen dat wij enkel en alleen met scheepvaart bezig zijn, is gewoonweg onwaar. We zetten met de Vlaamse Waterweg nv in op tal van maatregelen die veel ruimer gaan dan de scheepvaart. Denk aan baggerwerken, rivierruimingswerken, waterbescherming en waterbeheersing, natuurherstel, onderhoud van natuurlijke dijken en oevers en nog zoveel meer. Bovendien kijken wij niet alleen naar de binnenwateren maar ook naar de bescherming van onze kust via ons Masterplan kustveiligheid waarbij de maatregelen al op het terrein zichtbaar zijn en de Kustvisie die volop in ontwikkeling is”, reageert Peeters.

Vlaams minister Peeters liet na de extreme regenval in de zomer van 2021 meteen een wat-als-scenario uitvoeren waarbij bleek dat een vergelijkbare waterbom in Vlaanderen in een worst-case scenario meer dan acht miljard euro aan schade zou veroorzaken. Met ‘Weerbaar Waterland’ formuleerde het aangestelde expertenpanel een strategie voor waterzekerheid in Vlaanderen, met tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie uit te voeren in de praktijk.

Als Maaslandse en titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem kent Lydia Peeters maar al te goed de grillen van de Maas. Een krachtige regenrivier die bij laag water dan weer rustig kan kabbelen. Ook hier heeft De Vlaamse Waterweg nv werk gemaakt van rivierverruiming en -verbreding. 

Minister Peeters heeft dan ook vanaf dag 1 van deze legislatuur gezorgd voor een vastberaden beleid waarbij ze Vlaanderen verder en beter wil wapenen tegen het risico op overstromingen, maar evengoed ook tegen langdurige droogte: 

“Droogte en wateroverlast zijn de zijden van éénzelfde munt. Met deze Vlaamse Regering investeren we volop in waterbescherming en –beheersing en voeren we concrete maatregelen uit opgenomen in het actieplan ‘Weerbaar Waterplan’, opgesteld door een expertengroep, onder leiding van de voormalig VN-watergezant Henk Ovink. Uiteraard is een plan van aanpak één zaak maar het moet ook vertaald geraken naar de praktijk en daar zijn middelen voor nodig. Zo hebben we voor 2024 meer dan 100 miljoen euro om verder te investeren in waterbescherming en -beheersing.”

Waterbeheer is ook een gedeelde bevoegdheid waarbij verschillende actoren aan bod komen zowel op het Vlaamse niveau als op het lokale niveau.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ging donderdag 9 november polshoogte nemen in de Westhoek. De Vlaamse Waterweg nv houdt continu de waterpeilen en debieten in Vlaanderen in het oog, ook nu tijdens de aanslepende periode met overvloedige neerslag in de Westhoek en Noord-Frankrijk. 

“Dankzij een uitgebreid netwerk van peil- en debietmeters, aangevuld met meteorologische verwachtingen, wordt de evolutie van hydrologische situatie van de waterwegen en waterlopen permanent opgevolgd. Zo houden we steeds de vinger aan de pols, en kunnen worden er ook tijdig maatregelen genomen om overstromingen te vermijden, en worden ook de lokale besturen geïnformeerd”, zegt Peeters.

Minister Peeters was met een Belgische delegatie aanwezig op de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York, hier werden de verschillende toonaangevende Vlaamse initiatieven voorgesteld op het wereldtoneel. Ook in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024, zet minister Peeters waterbeheersing hoog op de agenda, de minister zal hier pleiten voor verdere Europese samenwerking.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief