Nieuws

3 maart 2023

Volgende stap voor vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen tussen Kinrooi en Neeroeteren op de N757. “Het fietspad van drie meter breed komt over zo’n 3,2 km aan de oostzijde te liggen tussen de kruispunten met Zielderveld (Kinrooi) en Oude Kuil – Tienderstraat (Neeroeteren)”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Om het project te realiseren zijn er grondverwervingen nodig. De onderhandelingen daarvoor zijn ondertussen opgestart.

Dubbelrichtingsfietspad van 3 m aan oostzijde

Vandaag is er geen fietspad op de N757 tussen Kinrooi en Neeroeteren en daar komt verandering in. “We zorgen voor de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen de twee gemeenten en leggen daarom een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan. 2 km fietspad op grondgebied van Neeroeteren en 1,2 km op grondgebied van Kinrooi. Voor het comfort van de fietsers wordt het dubbelrichtingsfietspad 3 meter breed. Daarnaast komt een veiligheidsstrook van 1 meter aan elke kant van het fietspad. Het fietsproject zal een stimulans zijn voor de fietsverplaatsingen in de regio”, aldus minister Peeters.

Het fietspad komt aan de oostzijde van de rijweg omdat de meest waardevolle gebieden en boszones zich aan de overkant bevinden.

Ligging voornamelijk naast grachten

Het fietspad zal vooral achter de bestaande grachten liggen. Zo blijven de bomen behouden en kan de afwatering van het fietspad en de rijbaan via de grachten blijven plaatsvinden. Lokaal gaat AWV enkele grachten dempen om er het fietspad er verhoogd op aan te leggen. Daar komt een nieuwe, lager gelegen gracht. Om de Itterbeek en Schaagterziep over te steken, legt AWV een nieuwe fietsbrug aan.

Veilig oversteken

In Kinrooi sluit het nieuwe fietspad via een nieuwe middengeleider ten zuiden van de Brenjersstraat aan op de bestaande fietspaden. Fietsers kunnen er in 2 tijden oversteken via een beveiligde bajonetoversteek.

In Neeroeteren start het dubbelrichtingsfietspad vanaf het kruispunt met de Tienderstraat-Oude Kuil. Ook hier voorziet AWV een middengeleider om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te milderen en fietsers de Kinrooiersteenweg veilig te laten oversteken richting Oude Kuil.

Meer ruimte creëren voor aanleg fietspad

Om het fietspad te realiseren is er ruimte nodig. Het Vlaams gewest zal hiervoor de nodige stukken landbouwpercelen en bosgebied verwerven. De eigenaars zijn hierover uitgebreid geïnformeerd via een infosessie. Een onderhandelaar, in opdracht van het Vlaams Gewest, voert de gesprekken met de grondeigenaars over de grondverwerving.

Volgende stappen in aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

Alvorens de schop in de grond gaat, moeten er eerst nog enkele stappen genomen worden. Zo zal eerst de procedure van de omgevingsvergunning doorlopen worden en volgt er een openbaar onderzoek. De aanbestedingsprocedure is alvast lopende, en binnenkort wordt de aannemer aangeduid. De start van de werken is nog niet exact bekend, maar afhankelijk van de grondverwervingen en omgevingsvergunning is deze voorzien in 2024.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief