Nieuws

26 november 2021

Volledige renovatie liften Sint-Annatunnel start vanaf januari 2022

Vanaf januari 2022 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de grondige renovatie van de liften van de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) in Antwerpen. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. “Na lang zoeken zal ik een geschikte partner aanstellen die de uitgebreide renovatiewerken binnen de geest en het historische kader van de voetgangerstunnel zal uitvoeren”, aldus minister Peeters. “Het geheel der werken heeft samen met een onderhoudscontract van twee jaar een kostprijs van bijna vijf miljoen euro. De renovatiewerken zullen ongeveer vijf maanden duren per liftinstallatie, gevolgd door een testperiode van telkens een maand. Tegen einde december 2022 moeten de werken aan de beide liften volledig achter de rug zijn zodat iedereen de Schelde opnieuw op een eenvoudige manier kan kruisen”.

De Sint-Annatunnel is voor de Antwerpse mobiliteit van onschatbare waarde. Per dag kruisen naar schatting 18.000 mensen de Schelde met de Sint-Annatunnel. Maar omdat het hier om een beschermd monument gaat waarbij alles dateert uit de jaren 30 van de 20ste eeuw, liep het helaas vaak fout. In 2019 was de lift op de rechteroever 43 keer defect, die op de linkeroever zelfs 73 keer en de roltrappen linkeroever 1 keer. In 2020 waren er 13 defecten op de rechteroever en 28 aan de overkant, de roltrappen op linkeroever 5 keer en op rechteroever 3 keer. “Onaanvaardbaar”, aldus minister Peeters. “Sinds 2019 zijn we op zoek naar een aannemer maar dat was niet evident. Er zijn al twee rondes geweest waarbij aannemers konden inschrijven om de renovatie uit te voeren. Zonder resultaat. Ik ben dan ook tevreden dat ik eindelijk zal kunnen overgaan tot het aanstellen van een aannemer”

  Totaalrenovatie liftinstallaties

  Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze werken zijn niet te vergelijken met een klassieke vernieuwing van een liftinstallatie, maar omvatten een complex geheel waarbij de oudere mechanische onderdelen van de liftinstallaties volledig gerestaureerd worden en aangestuurd zullen worden door moderne elektrische omvormers en microcomputers. Oud en nieuw werkt samen om een betrouwbare liftinstallatie aan te bieden met respect van het historisch kader rond de voetgangerstunnel die bijna haar 90ste verjaardag viert.”

  Zo worden restauratiewerken uitgevoerd aan de bestaande elektrische (historische) motoren waarna ze door moderne elektrische omvormers worden aangestuurd. Daarnaast wordt de volledige veiligheidskring van de liftinstallaties volledig gemoderniseerd, wordt de liftkooi van indirecte LED-verlichting voorzien, worden nieuwe bedieningsknoppen en nieuwe informatiepanelen geïnstalleerd. De liftrenovatie zal de Sint-Annatunnel bovendien ook energiezuiniger maken. Zo zullen de liften na de renovatie ook economisch energetisch rijden en wordt remenergie die door de liftmotor bij het afremmen gegenereerd wordt gerecupereerd voor het aandrijven van de roltrappen en de verlichting van de tunnel.

  Ten slotte wordt ook het uiterlijk van de liftkooi en liftdeuren aangepakt. Het plaatwerk wordt ter plaatse gezandstraald en vervolgens opnieuw geschilderd zodat opnieuw een frisse lift ter beschikking staat.

  Vijf maanden werken per lift

  De werken nemen per liftinstallatie ongeveer vijf maanden in beslag en gaan in januari 2022 van start op linkeroever. Hoewel er regelmatig gelijktijdig aan beide liftinstallaties gewerkt zal worden, is het om technische redenen niet mogelijk om de restauratiewerken volledig simultaan uit te voeren op beide oevers. Na afronding van de werken wordt telkens een intensieve testperiode van één maand voorzien om mogelijke kinderziektes op te vangen. De aannemer zal gedurende de testperiode ook dagelijks aanwezig zijn om snel te kunnen ingrijpen indien nodig.

  Als alles vlot verloopt, verwacht ik dat we de lift op linkeroever tegen de zomer opnieuw in dienst te kunnen nemen”, aldus minister Peeters. “Tegen einde december 2022 moet dan ook de lift op rechteroever opnieuw beschikbaar zijn en is de Sint-Annatunnel opnieuw maximaal toegankelijk voor alle gebruikers.”

  Hinder tijdens de werken

  De restauratiewerken aan de liften zullen voornamelijk achter de schermen plaatsvinden in de technische ruimtes van de tunnel. Aan de toegangen van de liften wordt nog een werfafsluiting aangebracht zodat de werken in alle veiligheid uitgevoerd kunnen worden. “De hinder voor de tunnelgebruikers wordt beperkt tot een absoluut minimum”, duidt minister Peeters. De roltrappen blijven zoals nu reeds het geval is permanent ingeschakeld. Om de gebruikszekerheid van de roltrappen te kunnen garanderen tijdens deze periode, zullen er geregeld nog onderhoudswerken aan de roltrappen nodig zijn. Zo was de tunnel deze week ook 3 dagen afgesloten voor onderhoudswerken aan de roltrappen.

   Tijdens de werken aan de liften zal er enkel bijkomende hinder zijn wanneer er grotere materiaaltransporten plaatsvinden doorheen de tunnelkoker of wanneer bepaalde werken aan de elektrische installatie een buitendienststelling van de roltrappen of een sluiting van de tunnel tot gevolg hebben. Dit zal zodanig georganiseerd dat deze ofwel kortstondig gedurende maximaal 30 minuten plaatsvinden ofwel tijdens nachten gebeuren. Deze momenten van hinder zullen ook steeds vooraf gecommuniceerd worden via de smartphone app ‘Fietsverbindingen Schelde’ en de bijhorende website.

   Blijf op de hoogte

   Alle informatie over de werken aan de liften zal binnenkort ook terug te vinden zijn op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Via de app en de website zal het agentschap ook op regelmatige tijdstippen communiceren over het verloop van de werken en eventuele wijzigingen in de planning.

   Meer nieuws

   Graag op de hoogte blijven?

   Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief