Nieuws

16 juni 2023

Voorkeurstraject voor ontsluiting Middelkerke wordt voorgesteld aan brede publiek onder noemen ‘Rechtnaarzee Middelkerke’

In 2019 werden vijf mogelijke trajecten voor de toeristische ontsluiting van Middelkerke aan het brede publiek voorgesteld. Vandaag slaan de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Middelkerke de handen in elkaar om een nieuwe fase in het proces aan te kondigen. In aanloop naar de volgende officiële stap, de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, krijgen bewoners een stand van zaken tijdens een infomarkt.

  • Infomarkt in aanwezigheid van deputatie van de Provincie en burgemeester Dedecker in aanloop naar de volgende fase 
  • Voorstelling traject voor doorgaand autoverkeer naar Middelkerke-Bad
  • Meer dan een nieuwe weg: kansen voor nieuwe fietsinfrastructuur, toerisme en polderlandschap
  • Aandacht voor bereikbaarheid landbouwpercelen

In het toeristische seizoen, maar ook daarbuiten, krijgen de Spermaliestraat en Slijpebrug in Middelkerke heel wat verkeer te verwerken. De huidige route vanaf de snelweg kronkelt tussen woonkernen en gaat over de beweegbare Slijpebrug, geregeld met files tot gevolg.

De Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Middelkerke slaan de handen in elkaar om de leefbaarheid voor de buurt te verbeteren en het verkeer vlotter te laten verlopen. Daarom willen ze een nieuwe weg aanleggen voor doorgaand verkeer. Die weg loopt van de rotonde in Slijpe naar de rotonde op de Westendelaan. De nieuwe route brengt toeristen recht naar zee. Vandaar dat het project ‘Rechtnaarzee Middelkerke’ werd gedoopt.

Wat vandaag wordt voorgesteld is meer dan alleen de aanleg van een nieuwe weg. Voor het projectgebied wordt namelijk een integrale gebiedsvisie opgemaakt. Hierin worden kansen gedetecteerd om niet alleen (boven)lokale mobiliteitskwesties aan te pakken, maar ook te investeren in het polderlandschap in recreatie, toerisme en het fietsnetwerk.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg willen we inzetten op een vlottere verbinding van en naar Middelkerke. Deze weg vormt de missing link in de kamstructuur van de E40 richting kust. Die structuur zorgt voor een goede verbinding voor het autoverkeer van de E40 naar de verschillende kustgemeenten en in de toekomst dus ook naar Middelkerke.”
Burgemeester Jean-Marie Dedecker, Gemeente Middelkerke: “De nieuwe route naar zee verbetert niet alleen de bereikbaarheid van Middelkerke voor toeristen, maar zorgt er ook voor dat de situatie voor bewoners er sterk op vooruit gaat. Slijpebrug en de Spermaliestraat zijn voortaan bestemd voor lokaal verkeer, wat de buurten leefbaarder en aangenamer maakt om te wonen.”
Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Ruimtelijke Ordening), Provincie West-Vlaanderen: “De aanleg van de nieuwe toeristische ontsluitingsweg moet gebeuren met respect voor het polderlandschap. Daarom zullen er bijvoorbeeld maatregelen genomen worden om water op te vangen en het leven van planten en dieren op lange termijn niet te verstoren. Dit project biedt extra kansen om te investeren in het polderlandschap maar ook in recreatie en toerisme.”
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Mobiliteit), Provincie West-Vlaanderen: “De Spermaliestraat speelt nu al een belangrijk rol in het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. Door het doorgaand verkeer uit die omgeving weg te halen kan de straat nog beter ingericht worden op maat van lokaal verkeer en dus ook van fietsverkeer. In die zin is de Toeristische Ontsluiting Middelkerke niet alleen positief voor het gemotoriseerd verkeer maar kan ze dat ook zien voor de fietser. ”

Waar staan we vandaag?

Om de brede bevolking tijdig te informeren over dit project werd op vrijdag 16 juni een infomarkt georganiseerd in CC De Branding. De infomarkt vond plaats van 17 tot 20 u. Bewoners kregen er een stand van zaken in aanloop naar de volgende officiële stap in het proces.

Die eerstvolgende stap is de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Zo'n plan is nodig omdat de nieuwe weg door landbouwgebied loopt. Om hier een weg te mogen aanleggen moet de bestemming van dat gebied wijzigen. Eind 2023 wordt het PRUP voorlopig vastgesteld, waarna een openbaar onderzoek volgt.

Alle informatie over het project is te vinden via www.rechtnaarzee.be

© Foto Rechtnaarzee

    Meer nieuws

    Graag op de hoogte blijven?

    Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief