Nieuws

5 juni 2019

Vraag tijdig uw sloop-en herbouwpremie aan!

Vlaams Energieagentschap | In dertien Vlaamse steden maakt u aanspraak op 6% in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De premie bedraagt 7500 euro. De premie kan aangevraagd worden sinds begin maart 2019. Er werden al 751 slooppremies aangevraagd voor een bedrag van 5,63 miljoen euro.

Tijdelijke maatregel tot 31 oktober 2019

U kan als particulier een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Enkel projecten voor sloop- en herbouw waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 komen in aanmerking voor premie.

Vraag uw premie aan onmiddellijk na het aanvragen van de omgevingsvergunning

De premie moet u aanvragen onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw en dus meestal nog voor u een effectieve vergunning hebt ontvangen om een pand te slopen en te herbouwen. Algemene regel: enkel binnen de maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw kan u de premie aanvragen.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), was er een overgangsmaatregel voorzien tot eind april 2019.

Meer informatie en aanvraag slooppremie: https://www.energiesparen.be/slooppremie

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief