Nieuws

9 januari 2024

Wateroverlast Dender: Vlaams minister Lydia Peeters zit samen met natuurverenigingen en stad Geraardsbergen

Vandaag vond er een constructief gesprek plaats tussen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, het stadsbestuur van Geraardsbergen burgemeester Ann Panis en schepen Rurik Van Landuyt, gouverneur Carina Van Cauter, De Vlaamse Waterweg nv en de natuurverenigingen Milieufront Omer Wattez vzw en RALDES vzw (Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde) over de recente wateroverlast in de Denderstreek.

Milieufront Omer Wattez vzw en de RALDES vzw stellen duidelijk dat de bouw van de stuwen als het Strategisch Plan Ruimte voor Water in de Dendervallei voor hen geen taboe zijn, als ze gekoppeld zijn aan duurzame oplossingen.

Er is afgesproken om het gesprek op een later moment verder te zetten. En om samen oplossingen te zoeken met betrekking tot waterveiligheid en waterkwaliteit, met het oog op een klimaatrobuust landschap en met aandacht voor het herstel van fauna en flora.

Minister Lydia Peeters: “We willen co-creëren in plaats van procederen, laat ons samen bruggen bouwen voor meer waterveiligheid. Daarom is er overeengekomen om een intendant aan te stellen. Daarbij is het advies van het expertenpanel ‘Weerbaar Waterland’ het uitgangspunt. Zo geven we ruimte aan de rivier, zacht waar het kan, hard waar het moet. En zetten we verder in op die noodzakelijke preventie, protectie en paraatheid in Vlaanderen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief