Nieuws

20 januari 2023

Weer een stap vooruit in mobiliteitsproject Rond Ronse: voorlopige vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelde vandaag samen met de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Rond Ronse’ voorlopig vast. “Al meer dan 50 jaar wordt er gesproken over de doortrekking van de N60 in Ronse en eindelijk kunnen we spreken van reële vooruitgang in dit dossier. Het GRUP legt een tracé vast voor de N60 aan de westzijde van Ronse, met een boortunnel onder de Schavaart en het Hotondbos, gekoppeld aan een zuidoostelijke omleidingsweg. Naast een mobiliteitsoplossing bevat het ontwerp GRUP ook een openruimteluik, waarin een evenwicht is gezocht tussen verkeersveiligheid, natuur, bos, landschap en landbouw”, zegt minister Peeters.

Van de verschillende voorgedragen mobiliteitsalternatieven, onderzocht door het studieteam en ingesproken door de omgeving, kwam plusalternatief G4 als meest gunstig uit de onderzoeken.

In het gekozen alternatief vertrekt de nieuwe N60 aan de Rijksweg in Maarkedal. Via een geboorde tunnel van 2 kilometer loopt de verbinding onder de Schavaart door, tot aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar loopt het tracé verder naar het zuiden langs ’t Rosco en Pont West richting Wallonië. Ter hoogte van de aansluiting met de huidige N60 start de oost-westverbinding. Deze verbinding loopt ten zuiden van het centrum via de Sint-Martensbeekvallei naar Klein-Frankrijk, als een zuidelijke omleidingsweg. Onderweg verknoopt de verbinding met de Elzeelsesteenweg (N57) en de Ninoofsesteenweg (N48).

“Het gekozen plusalternatief G4, is het resultaat van een uitgebreid onderzoek, dialoog, participatie en nauwe samenwerkingen met de omgeving. Daardoor ligt er nu een oplossing op tafel waarvoor er een breed draagvlak is. En ook bij de verdere uitwerking van het voorstel willen we voluit blijven inzetten op die samenwerking”, zegt minister Peeters. ”Het plusalternatief G4 zorgt voor een betere mobiliteit in de regio: lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Hierdoor rijdt vrachtverkeer niet langer meer door centrum Ronse maar in een boog om de stad heen. Met andere woorden: positief voor de verkeersveiligheid Daarnaast houdt het alternatief rekening met de eigenheid van de Vlaamse Ardennen zoals de specifieke grondopbouw, hellingen en het typerende heuvellandschap. We kiezen voor een duurzame oplossing, die de leefbaarheid en mobiliteit op en rond de N60, Ronse en de Vlaamse Ardennen sterk zal verbeteren.”

Een boortunnel is een spectaculaire staaltje van tunneltechniek die het beste vergen van onze Vlaamse ingenieurs. Voor onze infrastructuurmarkt wordt dit een uitdagend en bovenal zeer mooi werk om uit te voeren.

Extra aandacht voor de fietsers

“Naast een vlotte wegverbinding met plusalternatief G4 zetten we ook in op duurzame verplaatsingen”, aldus minister Lydia Peeters. “Zo worden er fietsverbindingen voorzien naast de zuidelijke omleidingsweg, komen er vlotte doorgangen onder de nieuwe N60 en knopen fietspaden aan op bestaande fietssnelwegen. Op die manier verplaatsen fietsers zich vlotter, veiliger en comfortabeler in de Vlaamse Ardennen. In 2023 starten we met de aanleg van het eerste deel van fietssnelweg F428, die Ronse met Oudenaarde verbindt via Maarkedal. Zo kunnen inwoners van de Vlaamse Ardennen zich binnenkort al vlot verplaatsen van en naar hun werk, school of hobby’s.”

Openbaar onderzoek

Het ontwerp GRUP wordt vanaf 21 februari voorgelegd aan de brede bevolking tijdens een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Iedereen kan dan de documenten fysiek of digitaal inkijken en er zijn opmerkingen over formuleren. Er zullen ook in de betrokken steden en gemeenten infomarkten georganiseerd worden, waar geïnteresseerden de plannen kunnen inkijken en waar vragen over het GRUP kunnen worden beantwoord. Als alle opmerkingen verwerkt zijn, wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Persoonlijke gesprekken

De definitieve vaststelling is voor 2023, maar het ruimtelijk uitvoeringsplan is nu voorlopig vastgesteld. Dat betekent dat het project voor heel wat betrokken Ronsenaren dichtbij komt. Voor een aantal inwoners van de streek is er mogelijks een grote impact. Daarom start Team Rond Ronse binnenkort persoonlijke gesprekken met hen op.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief