Nieuws

11 oktober 2021

Werken aan Oosterweelknoop en Royerssluis officieel opgestart

De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zijn officieel van start gegaan. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haalde vandaag symbolisch een eerste steen uit de sluis. Lantis, Port of Antwerp en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken maken de komende zes jaar liefst 500 miljoen euro vrij om de bereikbaarheid van de haven en de maritieme toegankelijkheid van het Albertkanaal te verbeteren.

Oosterweelknoop: nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex in het zuidelijk deel van de haven, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Het knooppunt ligt verzonken in het landschap. De rijstroken voor het snelwegverkeer liggen tot wel 29 meter onder het gezichtsveld. Om zo weinig mogelijk groen in te nemen, werd het bovendien zo compact mogelijk gemaakt. Het knooppunt wordt daarnaast ook deels overkapt. Op die bijgemaakte ruimte komt het Ringpark Noordkasteel.

Royerssluis aanpassen naar moderne scheepvaart

De Royerssluis dateert van 1907 en verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. De sluis is al een tijdje buiten werking en wordt nu omgebouwd naar een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen efficiënt en vlot zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen makkelijk kan versassen en het transport naar het Albertkanaal verhoogd kan worden.

Rioleringswerken en bomen rooien voor Oosterweelknoop

Voor de aanleg van de Oosterweelknoop gebeuren er de komende maanden rioleringswerken ter hoogte van SAMGA. Het autoverkeer zal vanaf die periode ook in beide richtingen op één rijstrook rijden. Het eerste kwartaal van 2022 worden er bomen gerooid en start de aannemer met de aanleg van tijdelijke wegen. Dan zal er geen impact zijn op het verkeer. In het tweede kwartaal start de voorbereiding voor de aanleg van de tijdelijke Oosterweelsteenweg.

Kofferdam in toegangsgeul van de sluis om wegverkeer te verzekeren

Voor de Royerssluis zijn de voorbereidende werken begin deze maand opgestart. De werfinstallaties werden al volop geplaatst, bomen en struiken werden gerooid, kabels en leidingen werden verlegd, … De eerste grote werken gebeuren voor de tijdelijke omleiding en vervolgens in de toegangsgeul: trekken van dukdalven, slopen van staketsels, … Tegen het einde van het jaar starten de heiwerken voor de bouw van een tijdelijke kofferdam in de toegangsgeul van de sluis. Deze dam zal ervoor zorgen dat er tijdens de werken permanent dubbelrichtingsverkeer van de ene naar de andere sluisoever mogelijk zal zijn. Daardoor zal het wegverkeer geen hinder ondervinden van de grond- beton-, en staalwerken die er in de meer dan 20 meter diepe bouwput zullen plaatsvinden.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "Ik ben zeer verheugd dat deze werken vandaag officieel van start gaan. Dit is een belangrijk moment voor onze economie, de binnenvaart, de mobiliteit en de ruime omgeving. Ik wens alle betrokken partners veel succes en kijk met vertrouwen uit naar het verdere verloop."
Over de samenwerking

Aannemersconsortium TM Rinkoniên Rechteroever, dat bestaat uit Artes Group, CIT Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader, staat in voor de bouw van het knooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De werken gebeuren door eenzelfde aannemer zodat beide werven maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Als bouwheer van de Oosterweelverbinding treedt Lantis op als aanbestedende overheid voor het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich. De Vlaamse overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de sluisrenovatie, financieren het merendeel van de 288 miljoen euro die naar de sluisrenovatie gaan. Stad Antwerpen en Water-Link leveren een kleinere financiële bijdrage. De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken leidt de werken aan de Royerssluis.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief