Nieuws

25 februari 2021

Werken voor plaatsing ecorasters van start langs N76 in Genk en Oudsbergen

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week met het plaatsen van wildrasters in de bermen langs de N76 in Genk en Oudsbergen. De rasters vormen over een afstand van een vijftal kilometer een barrière voor wilde dieren. Zo willen we de kans op incidenten tussen weggebruikers en de waardevolle fauna gevoelig verlagen en de verkeersveiligheid verhogen.” De werken in de bermen zullen een drietal maanden in beslag nemen, met beperkte verkeershinder.

Om het risico op ongevallen tussen wilde dieren en voertuigen te verlagen in deze bosrijke omgeving, installeert AWV ecorasters langsheen de gewestweg. Dat gebeurt aan beide zijden van de weg over een lengte van ongeveer 5 kilometer, van net na de Gestelstraat in Oudsbergen (aan het fietsoversteekpunt) tot net voor de Henri Forirstraat in Genk. De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: ‘Het stemt me tevreden dat het Agentschap Wegen en Verkeer er snel in slaagt deze afrastering te plaatsen langs de N76 in Genk en Oudsbergen. Dit is immers een belangrijk project uit ons Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO), dat eind vorig jaar werd opgesteld. De plaatsing van de rasters zorgt alvast voor een verhoogde verkeersveiligheid voor de weggebruikers. Er wordt nog verder onderzocht waar en hoe er op termijn een ecoduct kan komen op de N76.’

In afwachting van de realisatie van het ecoduct zal mogelijk tijdelijk een wilddetectiesysteem voorzien worden zoals op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel, opdat de dieren op een gecontroleerde plaats de rijweg kunnen oversteken.

Werken in de bermen, beperkte hinder

De werken zullen ongeveer een drietal maanden duren vanaf begin maart 2021. In eerste instantie moeten we daarvoor een werkzone vrijmaken, waarbij we bomen en planten verwijderen in een brede strook naast de weg. Daarna plaatsen we de palen en de draadafsluitingen.

De hinder blijft daarbij relatief beperkt. Verkeer op de N76 tussen Meeuwen en Genk blijft steeds mogelijk. Tijdens het aanleggen van de wildroosters kunnen zijstraten hooguit twee dagen worden afgesloten aan de N76. Fietsers en voetgangers moeten mogelijk een lokale omleiding volgen ter hoogte van de werkzone.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief