Nieuws

24 mei 2019

Zesentwintig nieuwe projecten krijgen steun na jongste call groene warmte

De call groene warmte die in januari van dit jaar is uitgeschreven, leverde maar liefst 26 nieuwe projecten op. Van de 28 projecten die zijn ingediend, zijn er twee niet geselecteerd. De eerste call groene warmte van 2019 hanteerde nieuwe voorwaarden, maar werd ook opengesteld voor nieuwe technologieën rond groene warmte. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Groene warmte wordt meer en meer als een valabele bron van hernieuwbare energie gezien. Door een oproep te lanceren waar projecten ondersteuning krijgen die een mooie balans bewaren tussen CO2-besparing en kostenefficiëntie, hoeden we ons als overheid ook voor oversubsidiëring.”

Begin dit jaar schreef de Vlaamse regering de eerste call groene warmte uit waarbij naast biomassa vanaf 1MWth en diepe geothermie, ook nieuwe categorieën en technologieën zijn toegelaten. We hebben het dan over kleinere biomassacentrales vanaf 300 kW, koude-warmteopslag, boorgat-energie-opslag, zonneparabolen en grootschalige zonneboilers en warmtepompen vanaf 300 kW.

De call bleef ook toegankelijk voor projecten rond de injectie van biomethaan, zogenoemde benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling, zeg maar de warmtenetten. Als belangrijke schakel in het energiesysteem van de toekomst werd de steun voor warmtenetten ook uitgebreid en eenvoudiger gemaakt.

Ook wordt de steun voor het eerst berekend volgens de CO2-besparing in combinatie met kostenefficiëntie. Projecten waarbij die balans het meest voordelig uitkomt, maken ook het meeste kans op ondersteuning. Deze nieuwe methode blijkt succesvol. Terwijl er bij de vorige calls in 2017 12 steunaanvragen waren en in 2018 13 steunaanvragen, kwamen er nu maar liefst 28 aanvragen binnen. De meeste hiervan komen in aanmerking voor steun.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “De eerste call groene warmte van dit jaar levert maar liefst 26 geselecteerde projecten op, dat is meer dan het dubbele van de vorige twee jaren, toen de eerste calls georganiseerd werden. Warmte wint aan populariteit als hernieuwbare energiebron.”

Groene warmte

Voor de productie van groene warmte zijn in totaal 15 projecten geselecteerd: vijf projecten rond biomassacentrales, twee projecten rond grotere warmtepompen, twee projecten rond koude-warmteopslag, 3 boorgat-energie-opslagprojecten en 3 projecten rond zonneparabolen.

Zonneparabolen wekken warmte op door zonlicht te concentreren op een warmte-element dat vloeistof bevat. De temperatuur van die warmte ligt veel hoger dan bij een zonneboiler, waardoor ze kan worden ingezet voor industriële processen.

Alles samen hebben deze projecten een productie van ongeveer 72 GWh per jaar. De Vlaamse overheid voorziet in totaal 6,5 miljoen euro.

Restwarmte, warmtenetten en biomethaan

Naast groene warmteproductie zijn er ook 10 projecten geselecteerd rond warmtenetten en restwarmte. De benutting van restwarmte is goed voor een productie van bijna 12 GWh per jaar.

Tenslotte is er één project ingediend rond de productie van biomethaan. Deze 11 projecten zijn in totaal goed voor 5,8 miljoen euro aan Vlaamse steun.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Het succes van deze oproep bewijst dat warmte zijn weg vindt tussen de hernieuwbare energiebronnen. Groene warmteprojecten dragen in grote mate bij tot het halen van onze hernieuwbare energiedoelstellingen. Door de vermeden CO2-uitstoot zijn ze ook zeer goed voor het klimaat.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief