Nieuws

27 april 2019

Zie de huur- en isolatiepremie niet over het hoofd

De Tijd - Dirk Selleslagh | Wie een woning verhuurt, moet zien dat dat pand tegen begin volgend jaar aan de nieuwe isolatienormen voldoet. Check of u recht hebt op een hoge premie van de Vlaamse overheid.

Enkele jaren geleden is in Vlaanderen de huur- en isolatiepremie in het leven geroepen. Die moet eigenaars van slecht geïsoleerde huurwoningen aanmoedigen te investeren in energie-efficiëntie, zoals een beter geïsoleerd dak of hoogrendementsglas. Dat huurwoningen slechter scoren op energiezuinigheid, is niet onlogisch. Wie verhuurt, wil vooral dat zijn pand rendeert en is minder geïnteresseerd in (dure) energetische renovaties. Ook betaalt de huurder doorgaans de energiefactuur.

'Cijfers tonen aan dat de huur- en isolatiepremie nog te weinig bekend is bij de doelgroep', zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD). In 2017 werden er amper 783 uitgekeerd, in 2018 825. Nochtans zijn er zo'n 550.000 huurwoningen op de markt - een vijfde van ons woonpatrimonium - én is de premie royaal. Het gaat om maximaal 20 euro per vierkante meter dak- of zoldervloerisolatie, 85 euro per vierkante meter hoogrendementsglas en 12 euro per vierkante meter spouwmuurisolatie.

Een website moet de premie nieuw leven inblazen. 'Zowel een huurder als een verhuurder komt op de site snel te weten of een woning in aanmerking komt.' Om recht te hebben op de premie moeten een aantal voorwaarden worden vervuld. Zo moet de huurder behoren tot een kwetsbare doelgroep. Denk aan gezinnen met een budgetmeter, prioritaire doelgroepen bij de energieleningen en huurders bij een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.

Lage huurprijs

Ook mag de huurprijs maximaal 521,69 euro bedragen - of 571,69 euro in de centrumsteden en een rist gemeenten in de Vlaamse rand. Die bedragen worden geïndexeerd. Het moet gaan om woningen op private markt. Huurwoningen van socialehuisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking, net als huurders die de woning huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

Voorts mag u de werken niet zelf uitvoeren. Die moeten door een erkend aannemer gebeuren, maar het is niet de bedoeling dat een verhuurder die zelf in de arm neemt. Wie geïnteresseerd is, kan een projectpromotor contacteren. Ook huurders kunnen contact opnemen met zo'n promotor om na te gaan of hun woning in aanmerking komt. U vindt een promotor in uw buurt via de website www.huur- en-isolatiepremie.be.

Waarom een promotor? 'Die persoon maakt de afspraken met de huurder, de verhuurder en de aannemer en biedt een volledige trajectbegeleiding. Hij heeft toegang tot specifieke informatie, onder andere over huurders die tot de doelgroepen behoren, en is gehouden aan de bescherming van die gegevens', zegt het kabinet-Peeters. 'De projectpromotor krijgt een vergoeding van de Vlaamse overheid via de netbeheerder Fluvius, bij wie hij de premie moet aanvragen.'

Als de door de promotor aangevraagde premie de kosten van de werken niet dekt, krijgt de eigenaar een aparte factuur met het restsaldo. Verhuurders mogen de kosten van de investeringen niet doorrekenen in de huurprijs, omdat de huur- en isolatiepremie al royaal is.

De premie wordt extra interessant, omdat eigenaars van huurhuizen een aantal isolatiewerken niet veel langer kunnen uitstellen. De Vlaamse regering heeft vastgelegd dat alle huizen tegen 1 januari 2020 over een minimale dakisolatie moeten beschikken. Als een controleur vaststelt dat die isolatiewaarde niet wordt gehaald, kan de woning ongeschikt worden verklaard voor de huurmarkt. En daar blijft het niet bij. Het Energie- en Klimaatplan 2021-2030 van de Vlaamse regering eist dat vanaf 2021 een aantal renovaties verplicht gebeurt bij de notariële overdracht van een residentiële woning.

Als u niet in aanmerking voor de huur- en isolatiepremie komt, kunt u een beroep doen op andere premies van de Vlaamse overheid. Voor het isoleren van een bestaande woning kunt u een premie krijgen van Fluvius. Let wel, het gaat om een premie, niet om een voorfinanciering. U moet dus eerst de materialen laten plaatsen en kunt pas nadien een deel van uw investering recupereren.

Voor spouwmuur- en vloerisolatie krijgt u alleen een premie als een aannemer de werken uitvoert. De premie bedraagt respectievelijk 5 en 6 euro per vierkante meter. Dak- of zoldervloerisolatie die door een aannemer is geplaatst, levert u 4 euro per vierkante meter op. U mag die werken ook zelf uitvoeren, maar dan krijgt u maar een premie van 2 euro per vierkante meter.

De premie bedraagt maximaal 20 euro per vierkante meter dak- of zoldervloerisolatie en 85 euro per vierkante meter hoogrendementsglas.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief