Nieuws

15 september 2016

GAS-reglement aangepast

Wat is er gewijzigd in het reglement:

1) Vuurwerk

Op dit moment is er reeds een artikel in het bestaand reglement (art. 1.2.3) dat stelt dat het verboden is om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die grenzen aan de openbare weg. Art. 1.2.3.2 bepaalt verder dat voor het afsteken van feestvuurwerk er een voorgaande machtiging nodig is van de burgemeester, behalve voor het afsteken van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht van 23.45 tot 00.45 uur.

Zowel de politiezone Maasland, als GAIA klagen het probleem aan van het gebruik van vuurwerk en in het bijzonder knalvuurwerk buiten de periode gesteld in het bestaand reglement.

Wijziging:

Het bestaand artikel werd aangepast in die zin dat enkel nog tijdens ouderjaarsnacht (tussen 23h45 en 0h45) zonder machtiging feestvuurwerk mag afgestoken worden. Het gebruik van voetzoekers, thunderflashes, knal-en rookbussen zijn algemeen verboden aangezien zij niet bijdragen tot de feestvreugde en enkel overlast bezorgen.

2) Rattenbestrijding

Op dit moment bepaalt art. 3.3.1 dat het verboden is om op openbaar domein voeder achter te laten voor wilde en verwilderde dieren.GAS-reglement

Gelet op de diverse meldingen van rattenoverlast is een integrale aanpak van bestrijding maar ook van voorkoming noodzakelijk. Het is derhalve van cruciaal belang dat iedere bron van voedsel voor de ratten wordt vermeden. Vaak laten mensen voedsel rondslingeren: voederen van kippen, composthoop,… dit kan een aantrekkingspool vormen voor de ratten. Mensen worden vaak gewezen op dit probleem maar weigeren hun houding bij te stellen waardoor het probleem voor vaak een ganse woonbuurt blijft bestaan, en de kosten van bestrijding voor de overheid oplopen.

Wijziging:

Voorgesteld werd om het artikel 3.4.1 aan te vullen met een bepaling die het niet verlenen van medewerking aan de rattenvanger strafbaar maakt, evenals het open laten liggen van voedselresten op privé terrein waardoor ongedierte (kan) aangetrokken worden.

Hier  kunt u het integrale GAS-reglement terugvinden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief