Nieuws

1 februari 2017

Vlaams Parlement wil strijd tegen leegstaande bedrijfsruimten opvoeren!

Ze keurden op 31 januari, in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, een voorstel van resolutie goed om enkele knelpunten weg te werken in het bestaande decreet ter bestrijding van leegstand uit 1995. Bedrijfsgebouwen die te lang op de leegstandsinventaris staan, zullen nog steeds een heffing moeten betalen. Maar volgens de indieners van de resolutie moet die heffing wel beter en billijker worden. Ook vragen de meerderheidspartijen om hogere subsidies toe te kennen voor hergebruik in het kader van nieuwe, al dan niet economische functies.

De resolutie kwam er nadat Axel Ronse (N-VA) eind 2015 een nota indiende in het Vlaams parlement om de problematiek van leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden op een aantal punten efficiënter aan te pakken. Ronse (N-VA): “Vandaag staat meer dan 550 ha aan bedrijfsruimte leeg. Dat is het equivalent van 1.100 voetbalvelden. In tijden waarin ruimte schaars is en ondernemers jarenlang op zoek moeten naar geschikte bedrijfsruimte is dit onaanvaardbaar. Daarom heb ik enkele denksporen gelanceerd voor bijsturing van het decreet. Ik ben blij dat ik hiervoor bij de andere meerderheidspartijen steun gevonden heb.

Dat het thema belangrijk is, bleek duidelijk uit de hoorzittingen met o.a. Voka, Unizo, Boerenbond en VVSG, die terecht verwezen naar het nieuwe ruimtelijk beleid in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

“Leegstand en verwaarlozing vormen vandaag nog te vaak een probleemgebied en hebben een negatieve impact op de ruime omgeving. Dit moeten we kunnen ombuigen in een positief verhaal, want deze gebieden bevatten meestal grote mogelijkheden voor hergebruik en herbestemming. De overheid moet er wel voor zorgen dat deze herbestemming sneller en eenvoudiger kan,” zegt Lydia Peeters (Open Vld).”

Daarom roepen N-VA, CD&V en Open Vld de Vlaamse regering nu op om dringend werk te maken van een aanpassing van het bestaande decreet. De meerderheidspartijen verwijzen daarbij naar het instrumentendecreet, dat al geruime tijd in voorbereiding is. An Christiaens (CD&V): “Niet alleen moet er een koppeling zijn met het instrumentendecreet van minister Schauvliege (CD&V), ook de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte en een specifiek beleidskader behoren tot de mogelijkheden.”

Ronse vraagt ook dat dit gekaderd wordt in de opdracht om te komen tot één duidelijk, coherent en slagkrachtig grond- en pandenbeleidsinstrumentarium.

Tenslotte moet de Vlaamse overheid de lokale besturen blijven stimuleren en ondersteunen bij de bestrijding van leegstand en verwaarlozing van onderbenutte bedrijfsruimtes op lokaal vlak.

Hier vindt u meer informatie over de vragen die Lydia Peeters reeds gesteld heeft omtrent het Vernieuwingsfonds, het fonds dat financiële steun geeft aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen. We volgend dit uiteraard ook in de toekomst verder op.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief