Nieuws

15 juni 2023

Minister Peeters organiseert in 2024 Europese ministeriële fietsconferentie in Limburg

De fiets is niet alleen een belangrijke focus binnen het Vlaamse beleid, maar zou ook op Europees niveau hoger op de agenda mogen staan. Vlaanderen zal de fiets daarom in de kijker plaatsen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat van 1 januari tot 30 juni 2024 zal lopen. “Ik wil de fiets prioritair op de Europese agenda plaatsen tijdens het Belgische Europees voorzitterschap. Daarom organiseren we onder meer een ministeriële fietsconferentie op 30 januari 2024 in Hasselt op de Corda Campus”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het Vlaamse fietsbeleid en onze historisch hoge fietsinvesteringen worden internationaal steeds meer geprezen, dat bleek recent nog maar eens op het internationale fietscongres Velo-city in Leipzig. We zijn dus goed geplaatst om het belang van de fiets in onze mobiliteitsmix nog meer ‘in the picture’ te zetten. Het Europese voorzitterschap biedt een ideale gelegenheid om onze fietsambitie internationaal te duiden en collega’s te overtuigen om ook werk te maken van een sterk fietsbeleid.”

Minister Peeters heeft van de fiets een speerpunt gemaakt in haar beleid. Zo stelde ze recent een nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen voor. Deze legislatuur maakt minister Peeters maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden – een ongezien hoog bedrag. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering onder impuls van minister Peeters ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambities.

Het EU voorzitterschap biedt nu extra kansen om het Vlaamse fietsbeleid nog meer ‘in the picture’ te brengen en ‘good practices’ uit te wisselen met andere landen. Op 30 januari 2024 organiseert Vlaanderen daarom een Europese ministeriële fietsconferentie in Hasselt waarbij alle Europese mobiliteitsministers zullen worden uitgenodigd. Minister Peeters zal er haar fietsambitie aan de Europese collega’s duiden en gedachten wisselen met andere landen en de Europese instellingen over hoe er Europees nog sterker kan worden ingezet op het potentieel van de fiets als een volwaardige transportmodus. De nieuwe Europese fietsverklaring, die in het najaar verwacht wordt, zal ongetwijfeld ook op de agenda staan.

Vanuit het buitenland wordt er de laatste jaren met grote ogen naar Vlaanderen gekeken wat fietsmobiliteit betreft. "Het aantal fietsers blijft stijgen, we investeren ongezien hoge budgetten in fietsinfrastructuur, de fiets krijgt steeds meer ruimte in het straatbeeld en we zijn internationale voorlopers met de aanleg van onze fietsstraten en -snelwegen”, duidt minister Peeters. “We willen onze ervaringen delen met anderen en laten zien wat je kan bereiken door van de fiets een echte beleidsprioriteit te maken.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief