Nieuws

12 maart 2024

Minister Peeters: “Verkeerstellingen brengen duidelijkheid. Ontdubbeling Rijksweg nu (nog) niet aan de orde”

De herinrichting van de Rijksweg N78 in Maasmechelen maakt deel uit van het trambusproject Hasselt-Maasmechelen. Momenteel loopt een studietraject voor deze herinrichting. In het najaar van 2023 heeft De Werkvennootschap op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opnieuw grootschalige verkeerstellingen uitgevoerd in Maasmechelen. Uit dat onderzoek blijkt dat inwoners van de gemeente de wagen intensief gebruiken voor hun dagelijkse lokale en korte verplaatsingen waardoor de Rijksweg een grote hoeveelheid lokaal en bestemmingsverkeer te verwerken krijgt. Een volledige ontdubbeling van de N78 in Maasmechelen is op dit moment dus niet wenselijk en een drastische mental- en modal shift naar meer duurzame verplaatsingen dringt zich op. Vlaams minister Lydia Peeters laat daarom De Werkvennootschap de huidige plannen voor de Rijksweg hertekenen en wil de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen laten begeleiden door het onderzoeksinstituut IMOB (UHasselt).

Deze legislatuur heeft Vlaams minister Lydia Peeters grote stappen gezet in de realisatie van het Spartacusplan en de uitrol van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Limburg. De keuze voor elektrische trambussen op een maximale vrije bedding op de drie tracés heeft onder meer voor een versnelling gezorgd, zeker op lijn 2 (Hasselt-Maasmechelen) en lijn 3 (die vervat zit in het Complex Project Noord-Zuid Limburg). Ondertussen zijn de trambussen besteld door De Lijn en voert De Werkvennootschap de eerste werken uit op het terrein.

Minister Peeters werkt samen met De Werkvennootschap hard aan de realisatie van de trambusverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. Het volledige tracé aanleggen op een maximale vrije bedding vraagt heel wat studiewerk, procedures en investeringen. De realisatie is daarom opgedeeld in verschillende fases. Om de trambus zo snel mogelijk te kunnen inzetten, wordt er nu al gewerkt met quick wins: vrije busbanen op de segmenten in Hasselt (Koning Boudewijnlaan), Diepenbeek (N702 Boudewijnlaan) en Genk (N75 Europalaan). Ondertussen werd ook de omgevingsvergunning aangevraagd voor de vrije busbaan richting campus Diepenbeek.

Ook in Maasmechelen is het trambusproject opgedeeld in verschillende fases. Zo zitten de op- en afritten aan de E314 en de eindhalte aan Terhills vervat in een eerste fase van het project. De studie en plannen voor het op- en afrittencomplex zijn ondertussen afgerond en er werd beslist om de knip voor het autoverkeer in de Heirstraat niet mee te nemen. Net als in het volledige project zet De Werkvennootschap op vraag van minister Peeters sterk in op een participatieve aanpak met alle belanghebbenden. Voor deze werken werd de aannemer al aangesteld, deze kan starten nadat de omgevingsvergunning wordt verleend.

“We passen het op- en afrittencomplex van de E314 aan om een vlotte doorstroming te garanderen. Zo komen er aparte op- en afritten voor het openbaar vervoer met een doorsteek onder de snelweg naar de Rijksweg. Nieuwe rotondes aan de op- en afritten worden zo ingericht dat ze meer verkeer kunnen afwikkelen. De werken zijn inmiddels aanbesteed en de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Van zodra de omgevingsvergunning afgeleverd wordt, kunnen de werken van start gaan ”, duidt minister Peeters. “De omgeving van het tracé langs het nieuwe op- en afrittencomplex wordt een aantrekkelijke groene entree bij het binnenrijden van Maasmechelen. De halte Park & Ride is vlot toegankelijk voor alle soorten reizigers met een wachtplaats voor reizigers.”

Meer info: https://www.lydiapeeters.be/nieuws/herinrichtingsplannen-op-en-afrittencomplex-33-maasmechelen-aan-e314-voor-trambus-klaar/

Herinrichting N78...meten is weten

Voor de inpassing van de trambus op de N78 Rijksweg tussen het op- en afrittencomplex en de Koninginnelaan, baseerde De Werkvennootschap zich op de toekomstvisie rond mobiliteit van de gemeente Maasmechelen. De doelstelling van minister Peeters is steeds helder geweest: streven naar een duurzame oplossing voor deze wegverbinding met meer verkeersveiligheid, meer leefbaarheid voor de bewoners en de handelaars, veilige en comfortabele fietsverbindingen en een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer.

In het najaar van 2023 heeft minister Peeters nieuwe verkeerstellingen laten uitvoeren om zo tot een maximaal objectieve en correcte analyse te kunnen komen van de mogelijke herinrichtingsscenario’s. Tijdens de ochtend- en avondspits werden er op 23 kruispunten kruispunttellingen uitgevoerd en op 14 locaties intensiteitstellingen. Beide tellingen geven een correct beeld van de verkeersdrukte op de verschillende wegen in Maasmechelen, en in het bijzonder de N78 Rijksweg.

Met respect voor de privacy werd er ook een uitgebreid herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd waarbij er op 22 locaties nummerplaten geregistreerd werden. Uit dat onderzoek kan afgeleid worden hoeveel procent van het verkeer op de Rijksweg doorgaand, lokaal of bestemmingsverkeer is.

De eerste conclusies van het onderzoek zijn binnen en tonen aan dat de Rijksweg N78 in Maasmechelen vooral lokaal (bv. herkomst in Eisden-Dorp en bestemming in Maasmechelen-Centrum) en bestemmingsverkeer (bv. herkomst en bestemming binnen Eisden-Dorp of binnen Maasmechelen-centrum) te verwerken krijgt. Slechts 15 tot 25% van het verkeer is doorgaand verkeer waarvan het merendeel reeds de Ontsluitingsweg gebruikt.

Hierdoor is het terugbrengen van de Rijksweg naar twee rijstroken voor het autoverkeer en het omvormen van de overige twee rijstroken tot een vrije busbaan over het hele segment, momenteel, rekening houdend met de huidige intensiteiten en verplaatsingsgedrag, niet wenselijk.

“De tellingen maken duidelijk dat de Rijksweg voornamelijk gebruikt wordt voor dagelijkse en korte verplaatsingen met de auto. Allereerst dienen er op de N78 maatregelen te komen om de duurzame vervoersmiddelen (voornamelijk fiets) te stimuleren alvorens aan een volledige ontdubbeling kan gedacht worden. Ik heb De Werkvennootschap de opdracht gegeven om de huidige plannen bij te stellen en met een nieuw voorstel te komen voor de herinrichting van de N78. Hierbij zal bekeken worden op welke segmenten een vrije busbaan al mogelijk is. Ook willen we op kortere termijn de fietsinfrastructuur verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen”, aldus minister Peeters.

Samenwerking onderzoeksinstituut IMOB

De komst van de trambus en de vele fietsinvesteringen vanuit Vlaanderen en de gemeente Maasmechelen moeten de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen versnellen. Vlaams minister Lydia Peeters heeft aan het onderzoeksinstituut IMOB, verbonden aan de UHasselt, gevraagd om de transitie mee in goede banen te leiden, hier maakt ook de eerder aangestelde Transitiemanager Prof. dr. Tom Brijs deel van uit.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief