Nieuws

6 februari 2024

Ministers Peeters steekt schop in de grond voor ecovallei op N76 in Oudsbergen

Anderhalf jaar werken met weinig verkeershinder 

6 februari 2024 - Vandaag stak Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de schop in de grond voor de ecovallei op de N76 in Oudsbergen, vlak bij de terril van Zwartberg. Die onderdoorgang van 65 meter breed moet de natuur aan beide zijden van de weg opnieuw met elkaar verbinden. De werken duren ongeveer anderhalf jaar, maar het verkeer zal weinig hinder ondervinden. Het project wordt gebouwd door De Werkvennootschap in opdracht van het Beleidsdomein Omgeving.

Minister Peeters: "We willen over heel Vlaanderen aan ‘ontsnippering’ doen: onze belangrijke natuurgebieden langs gewest- en snelwegen weer met elkaar verbinden. Dat doen we met allerlei maatregelen. Van wildrasters tot ecoducten, ecotunnels … Hier in Oudsbergen wordt het een ecovallei van maar liefst 65 meter breed. We zijn dan ook heel blij dat we vandaag kunnen starten met de werken.In 2021 werden op deze locatie al ecorasters en een wilddetectiesysteem geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen, maar met de bouw van de ecovallei is het plaatje nu compleet. Over enkele jaren vormen de natuurgebieden langs de N76 weer één groot geheel. De verdere uitrol van deze ontsnipperingsmaatregelen moet bovendien ook gevaarlijke verkeerssituaties met overstekend wild voorkomen. Zo reduceren we ook letselongevallen op onze wegen “

Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering pakt gestructureerd de barrières aan die onze drukke wegen vormen in de buurt van natuur. Het landschap kan zich door deze aanpak opnieuw ontvouwen en loopt gewoon verder door onder de weg.

De investering van het project bedraagt 5,8 miljoen euro, inclusief btw. Dankzij de financiering door de Europese Unie (NextGenerationEU) in het kader van het project Vlaamse veerkracht VV105 (ontsnipperen Vlaams landschap), kan dit project ook snel uitgevoerd worden.

Verbonden natuur

De ecovallei komt te liggen op de Weg naar Zwartberg (N76), tussen de terril van Zwartberg en die van Waterschei. Aan beide kanten van de weg liggen kostbare natuurgebieden, met de N76 als scheidingslijn in het midden. De nieuwe ecovallei moet de natuur opnieuw met elkaar verbinden. Dit wordt een onderdoorgang zowel voor de grote, gekende zoogdieren die tijdens het plots oversteken wel eens een gevaarlijk ongeval kunnen veroorzaken, zoals ree, marter, das, everzwijn en ook de wolf die hier heel actief is. Anderzijds maakt het de leefgebieden en de kans op verspreiding ook groter voor kwetsbare reptielen en amfibieën zoals de gladde slang, de knoflookpad en rugstreeppad. Heel wat zeldzame kleinere diersoorten zoals de zadelsprinkhaan, snortikker en heivlinder profiteren ook mee.

Oversteekplaats van 65 meter breed

De ecovallei wordt een onderdoorgang van maar liefst 65 meter breed. De N76 wordt op pijlers gezet, waardoor het landschap onder de weg doorloopt. De ecorasters die in 2021 langs de weg geplaatst werden, sluiten langs beide kanten aan op de ecovallei. Zo vinden dieren veilig hun weg naar de oversteekplaats. De hellingen van de vallei zijn bovendien gericht op het zuiden. Hierdoor ontstaat er een warm microklimaat, wat ideaal is voor de lokale flora en fauna.

Verkeershinder beperkt

De werken aan de ecovallei zullen ongeveer anderhalf jaar duren, tot de zomer van 2025. Het verkeer op de N76 zal er al die tijd niet veel van merken. De aannemer zorgt ervoor dat er altijd twee rijstroken per rijrichting beschikbaar zijn. De rijstroken worden wel versmald, daarom geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Kies de naam!

De naam van de ecovallei ligt nog niet vast. Op dit moment liggen er vier opties op tafel: 'Ecovallei Zwarte Berg', 'Ecovallei Moorsberg', 'Ecovallei Zwartgoud' en 'Ecovallei De Kompel'. Allemaal toponiemen: namen met een link naar de locatie. Iedereen met een voorkeur voor een naam kan zijn of haar stem uitbrengen op www.ecovalleioudsbergen.be. Stemmen kan tot 1 maart.

VAPEO

Voor de aanleg van de ecovallei en het ecoduct op de N71 in Lommel werken het Departement Omgeving en De Werkvennootschap samen met bouwbedrijf Jan De Nul. Jan De Nul staat in voor het ontwerp, de vergunning en de bouw van de ecopassages en wordt bijgestaan door studiebureau Sweco. Beide projecten zijn onderdeel van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Dat programma werd in het leven geroepen door ministers Demir en Peeters om de Vlaamse natuur te ontsnipperen. De projecten worden mee gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU) als onderdeel van het project Vlaamse Veerkracht.

Meer info over VAPEO op wegenenverkeer.be/nieuws/vapeo-vlaams-actieprogramma-ecologische-ontsnippering.

Lees meer: 

Twee nieuwe ecopassages in Oudsbergen en Lommel

Werken voor plaatsing ecorasters van start langs N76 in Genk en Oudsbergen

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief