Nieuws

24 april 2023

“Seg, bedankt!”: nieuwe fietsveiligheidscampagne geeft tips om verkeersconflicten te vermijden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceert een nieuwe fietsveiligheidscampagne, uitgevoerd door de VSV. De campagne loopt van 24 april tot 30 mei en zet gedragstips in de kijker om samen het fietsverkeer veiliger te maken. Het gaat om tips voor zowel fietsers als voor automobilisten. “Met de nieuwe campagne ‘Seg, bedankt!’ roepen we zowel automobilisten als fietsers op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen en wat extra aandacht te hebben kan iedereen mee het verschil maken voor meer verkeersveiligheid”, zegt minister Peeters.

Vandaag wordt er meer gefietst dan ooit en de diversiteit op onze fietspaden blijft toenemen. Denk maar aan de komst van de speedpedelec of de opmars van de elektrische fiets. Minister Peeters heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in haar beleid, zo stelde ze recent ook een nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen voor.

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Deze legislatuur maakt de minister maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden – een ongezien hoog bedrag als we kijken vanwaar we komen. Alleen al in 2023 gaat het om 446 fietswerven op en langs onze gewestwegen. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering onder impuls van minister Peeters ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambities.

Meeste ongevallen gebeuren tussen personenwagens en fietsers

Conflicten tussen personenwagens en fietsers zijn het meest voorkomend in het verkeer, goed voor 22,5% van het totale aantal ongevallen in 2022. 5% van alle ongevallen gebeurt tussen fietsers onderling. De ongevallen tussen fietsers onderling zijn ook gestegen in vergelijking met 2021 (+26%).1

“De cijfers zijn niet goed en we moeten daar een kentering in krijgen. Het aandeel van de conflicten auto-fiets blijft zeer hoog, maar we moeten ook oog hebben voor conflicten tussen fietsers onderling, zeker nu er steeds meer en meer verschillende types fietsen zijn. We blijven massaal investeren in veilige infrastructuur met maximale aandacht voor actieve weggebruikers én zetten in op sensibilisering, zoals met deze campagne”, zegt minister Peeters.

“Seg, bedankt!”

Met de nieuwe campagne zet de minister gedragstips in de kijker om samen het fietsverkeer veiliger te maken: 

“Het gaat om tips voor fietsers en voor automobilisten. Het zijn eenvoudige regels waarmee weggebruikers elkaar gevaarlijke situaties en ergernissen kunnen besparen: kijk over je schouder voor je uitstapt, hou afstand als je inhaalt, en verleen voorrang wanneer dat moet”, duidt minister Peeters.

De tips worden verduidelijkt in vier campagnevideo’s die worden verspreid in een ruime digitale campagne. Daarnaast bundelen Radio 2 en MNM de krachten om fietsers te bevragen over hun ervaringen. Hoe veilig is het op het fietspad? En wat is nu eigenlijk ‘De Beste Bel’? Je komt het in de week van 24 april te weten bij Kawtar & Keyaert op MNM en in Goeiemorgen Morgen! op Radio 2.

Nood aan meer aandacht voor elkaar op de weg

Uit onderzoek van de VSV blijkt dat 32% van de Vlaamse fietsers tussen 18 en 65 jaar in meer dan de helft van hun ritten een gevaarlijke situatie met een autobestuurder meemaakt, terwijl 28% in meer dan de helft van hun ritten onveiligheid ervaart door snelle fietsers.2 Autobestuurders ervaren zowel met snelle als met tragere fietsers riskante situaties: 26% en 23% van de automobilisten komt in meer dan de helft van hun ritten een gevaarlijke situatie met respectievelijk een snelle of tragere fietser tegen. 82% van de weggebruikers zegt dat het verkeer veiliger zou verlopen als fietsers en autobestuurders meer rekening met elkaar zouden houden. De nieuwe campagne roept dan ook op om meer aandacht te hebben voor elkaar in het verkeer.

Download campagnemateriaal

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief