Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Aanpak geuroverlast

Deel: LinkedIn

Het bedrijf Walkro ligt in Maasmechelen en zorgt reeds meerdere jaren voor geurhinder ter hoogte van de wijk Groot en Nieuw Homo. Inzake milieuhandhaving is provincie Limburg, Afdeling Milieu-inspectie bevoegd gezien het een klasse-1 bedrijf is. Alle klachten die het stadsbestuur ontvangt worden automatisch doorgestuurd naar de provincie. De provincie / Milieu-inspectie heeft in het verleden diverse maatregelen genomen (geuronderzoeken, sanering opgelegd bij het bedrijf, processen-verbaal opgesteldā€¦)

Als stadsbestuur hebben we meermaals gevraagd aan de Milieu-inspectie om jullie hierover te informeren. Gezien de laatste weken weer intensere geuroverlast is hebben we dit nogmaals gedaan.

Recent tekende het stadsbestuur ook beroep aan tegen de door Minister Schauvliege verleende vergunning voor uitbreiding van het bedrijf. In eerste aanleg hebben wij bezwaar ingediend tegen de uitbreiding omwille van de gekende problematiek van geuroverlast (besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 24.11.2017); Op 27.07.2018 heeft de minister toch een vergunning afgeleverd. Hiertegen werd door de stad beroep aangetekend bij de raad voor vergunningen betwistingen.