Nieuws

31 januari 2017

Studie voor eco-recreaduct op de Boslaan start dit jaar

Enkele jaren geleden waren we verheugd toen er op de Boslaan (N75), in de zone tussen de Pannenhuisstraat in Dilsen-Stokkem en het kolenspoor in As, ecorasters werden geplaatst. De ‘wilddraad’ moet aanrijdingen met everzwijnen op de N75 reduceren. Deze ingreep zorgde alvast voor een meer verkeersveilige situatie, zowel voor de weggebruikers als voor de lokale fauna.

Dat we in de toekomst ook een eco-recreaduct mogen verwachten op de Boslaan, kunnen we alleen maar toejuichen. Dit zal zorgen voor nog meer verkeersveiligheid op deze drukke vierbaansweg.

Meermaals al vroeg ik minister Schauvliege naar een overzicht van de geplande ‘ecologische’ ontsnipperingsprojecten, waarin onder meer ecoducten, maar ook ecotunnels, recreatunnels, faunabuizen, eekhoornbruggen en andere maatregelen zijn opgenomen.

In mei 2016 konden we vernemen dat het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg in 2017 een haalbaarheidsstudie zou starten voor de bouw van een eco-recreaduct over de Boslaan in Dilsen-Stokkem. Tegen 2019 zou deze brug ervoor moeten zorgen dat zowel dieren als fietsers, ruiters en voetgangers makkelijker kunnen oversteken. Het fietspad zal niet alleen een toeristische functie krijgen, maar zal ook kunnen dienen voor functioneel fietsverkeer.

Deze week ontving ik een antwoord op mijn laatste schriftelijke vraag omtrent de stand van zaken van dit dossier. Daarin kreeg ik de bevestiging van de minister dat het bestek voor de ontwerpstudie in opmaak is. De studie zelf zal in 2017 worden gestart en het eindrapport is voorzien voor medio 2018. De timing voor de concrete realisatie zal worden bepaald op basis van de opgeleverde studie. Ik blijf dit dossier verder opvolgen en kijk al uit naar de realisatie ervan, in het belang van de verkeersveiligheid.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister. Bijkomende info vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief