Nieuws

22 februari 2017

Extra acties om werkzoekenden in het Maasland te begeleiden

Naast de procesopvolging van de SALK-projecten wordt jaarlijks ook de socio-economische toestand van Limburg onder de loep genomen.

Positieve en negatieve signalen

Inzake werkloosheid, vacatures en aantal starters horen we gelukkig steeds meer positieve signalen uit Limburg. Helaas zijn er ook nog zeer sterke regionale verschillen. Zo is in Midden-Limburg de stijging van het aantal vacatures veel groter dan in het Maasland of Noord-Limburg. In het Maasland is er zelfs een dubbel probleem: enerzijds is er een tekort aan openstaande vacatures in deze regio. Anderzijds is er een probleem waarbij niet-werkende werkzoekenden moeilijk een job vinden in naburige regio’s. Dit komt omdat er minder bedrijven en bedrijventerreinen zijn dan in de rest van de provincie en bovendien spelen daarbij de beperkte mobiliteitsmogelijkheden vanuit de Maasregio naar de andere Vlaamse regio’s.

De Taskforce nam kennis van de resultaten van de inspanningen van VDAB Limburg in het Maasland en vroeg bijkomende initiatieven ten aanzien van de regio’s met de hoogste werkloosheidsgraad en spanningsindicator. Daarom vroeg ik recent aan minister Muyters welke acties concreet zullen ondernomen worden om de werkloosheidsproblemen in het Maasland te doen dalen.

Initiatieven VDAB Limburg

Enerzijds neemt VDAB Limburg specifieke initiatieven naar werkgevers om het aantal vacatures in de regio te verhogen: o.a. door het periodiek organiseren van ‘bijblijfsessies’ waar werkgevers toelichting krijgen over huidige en toekomstige tewerkstellingsmaatregelen en geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden om werkzoekenden aan te werven. Anderzijds neemt VDAB Limburg initiatieven naar de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in de provincie Limburg om hen aan een duurzame tewerkstelling te helpen.

Extra SALK-initiatieven Maasland

In 2016 werden door VDAB Limburg i.s.m. partners 900 acties specifiek voor de NWWZ uit de Maasregio op de markt gezet, zowel naar begeleiding, bemiddeling als jobhunting. In het kader van het SALK worden er voor de periode 2016-2017 bovenop de hiervoor vermelde acties nog eens 988 acties extra voorzien specifiek voor de NWWZ in het Maasland. Met deze acties begeleidt en bemiddelt VDAB Limburg deze werkzoekenden naar een gepaste job. Daarnaast zijn er op dit moment voor 2017 reeds 768 reguliere acties voor trajectbegeleiding, bemiddeling en sollicitatietraining voorzien voor de NWWZ uit de Maasregio. In de loop van het jaar kunnen er, op basis van de noden van de arbeidsmarkt, nog projecten bijkomen.

Maximale samenwerking

VDAB Limburg kiest voor een maximale samenwerking met partners bij nieuwe projecten en werkt tevens nauw samen met de collega’s van Nederlands-Limburg om NWWZ ook buiten onze grenzen aan een duurzame job te helpen. Zo werd in de werkwinkel te Maasmechelen onlangs het eerste Limburgse Grensinfopunt (GIP) geïnstalleerd waar iedereen terecht kan voor info om over de grens aan het werk te gaan.

“Via tal van acties en samenwerkingsinitiatieven én blijvende inspanningen van VDAB Limburg en partners hopen we dat de werkloosheid ook in het Maasland zal dalen”, zegt Lydia Peeters. Ik volg dit verder nauw op. Mijn vraag en het antwoord van de minister vindt u hier terug.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief