Nieuws

9 juni 2016

Wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies nog nooit zo hoog

De wachtlijst voor de restauratiepremies voor bouwkundig erfgoed is nog nooit zo hoog geweest. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lydia Peeters in mei opvroeg aan minister Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed. Binnen het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed werd de vroegere premieregelgeving gestroomlijnd en dat heeft wellicht voor een groot aanzuigeffect gezorgd. Nochtans is de premieregelgeving niet drastisch gewijzigd.

Dossiers die werden ingediend voor 1 januari 2015, worden nog volgens de oude procedure afgehandeld. En dat zijn er ontzettend veel! Op de wachtlijst staan niet minder dan 283 eredienstdossiers die allemaal zijn ingediend onder de oude regelgeving. Het gaat over 283 kerken, verspreid over gans Vlaanderen, waarvoor de nog toe te kennen subsidies 185.909.636,02 euro bedragen. Dat is ruim 50% van het totaalbedrag aan toe te kennen premies. Verder gaat het over 37 orgeldossiers voor iets meer dan 14 miljoen euro en tot slot nog eens 156 onroerend erfgoeddossiers van lokale besturen voor een totaalbedrag van bijna 119 miljoen euro.

De vraag en het antwoord met bijlage van minister Bourgeois vindt u hier: vrg.305  antwoord.305.docx antwoord.305_bijlage.xlsx

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief