Nieuws

1 februari 2017

Ecologie en economie gaan hand in hand!

Dit initiatief kreeg behoorlijke tegenwind van een aantal natuurverenigingen. Zij vrezen dat deze groene stroominvesteringen de doodsteek zou betekenen voor zeldzame diersoorten. Volgens de natuurverenigingen mogen groenstroomambities niet ten koste gaan van Europese topnatuur. Volgens VOKA en VKW Limburg is alles in overleg gebeurd met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en zijn er duidelijke compensatiemaatregelen afgesproken. VOKA en VKW Limburg zijn van mening dat er genoeg voorbeelden zijn waar zelfs bedreigde soorten vreedzaam met de industrie kunnen samenleven.

In haar antwoord op mijn recente schriftelijke vraag hieromtrent, antwoordt minister Schauvliege dat dergelijke initiatieven, mits het nemen van de nodige inrichtings- en beheerwerken, meestal verenigbaar zijn met de aanwezige natuurwaarden. Voor de projecthouder houdt de locatie immers een strategische keuze in, waarbij dit zonnepark direct bij de toekomstige bedrijven wordt gelokaliseerd.

Nog volgens de minister wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk diersoorten op het toekomstige industrieterrein te behouden en voor verbeterde of alternatieve leefgebieden te zorgen. Er worden ruimten en stroken voorzien waar geen zonnepanelen komen, zodat hierbinnen voor verbetering van het leefgebied kan gezorgd worden. Een draaiboek, waaraan in 2017 verder gewerkt wordt, zal ervoor zorgen dat er een win-win situatie gecreëerd wordt tussen biodiversiteit en de exploitatie van dit zonnepark. Ik treed het standpunt van de minister bij om blijvend aandacht te besteden aan het zoeken naar de ideale ‘match’ tussen ecologie en economie. Polarisering moeten we immers steeds ten stelligste vermijden.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief