Nieuws

2 februari 2024

Taxichauffeurs in Vlaanderen krijgen jaar langer de tijd om vereist taalniveau Nederlands te behalen

Overgangsperiode verlengd tot 30 juni 2025 

Taxichauffeurs krijgen tot 30 juni 2025 de tijd om het vereiste taalniveau Nederlands te behalen. Dat heeft de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd, dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De overgangsmaatregel die tot 30 juni 2024 liep wordt met een jaar verlengd om de chauffeurs de nodige tijd te geven.

In 2020 trad het nieuwe taxidecreet in Vlaanderen in werking met als doel om taxi’s als aantrekkelijk
en toegankelijk vervoersmiddel in de markt te zetten. Bij deze hervorming werd ook verplicht dat
taxichauffeurs een bepaald niveau van Nederlands moeten behalen. Deze vereiste werd gekoppeld
aan de bestuurderspas die sinds 1 juli 2020 verplicht is in Vlaanderen.

Ten laatste 2 jaar nadat taxichauffeurs een bestuurderspas hebben gekregen, moeten ze een attest
van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2) kunnen tonen. Er werd ook een overgangsperiode
ingevoerd voor het behalen van het juiste taalniveau. Houders van een bestuurderspas die verleend
werd voor 1 juli 2022 kregen meer tijd om hun Nederlands te verbeteren. Die overgangsperiode
werd in juni 2022 met 2 jaar verlengd naar 30 juni 2024, en wordt nu dus nog eens met een jaar
verlengd. De groep waarvoor de overgangsmaatregel geldt, wordt bovendien uitgebreid naar
iedereen die zijn bestuurderspas kreeg voor 1 juli 2023. Om gebruik te kunnen maken van deze
uitzondering moedigen we chauffeurs aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor een opleiding
bij een CVO en dit voor 30 juni 2024.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We stellen jammer genoeg
vast dat een grote groep bestuurders het vereiste taalniveau niet zal kunnen bereiken tegen de eerder
vooropgestelde deadline van juni 2024. Heel wat taxichauffeurs dreigen dan hun bestuurderspas dan
kwijt te spelen waardoor ze hun job niet kunnen uitoefenen. Taxi’s spelen een belangrijke rol in ons
mobiliteitssysteem. Om de sector, die het al moeilijk heeft om het nodige personeel te vinden, te
ondersteunen, hebben we beslist om deze overgangsmaatregel te nemen zodat iedere taxi nog steeds
een bestuurder heeft. Tegelijk tonen we ook aan dat het nog steeds belangrijk is dat alle
taxichauffeurs toewerken naar het verplichte niveau.”

Nieuw digitaal opleidingsaanbod voor taxibestuurders

Taxichauffeurs die nog niet het vereiste taalniveau behaald hebben, kunnen zich sinds oktober 2023
inschrijven voor een online taalopleiding die twee centra’s voor volwassenenonderwijs (CVO’s)
ontwikkeld hebben op maat van de taxichauffeur. Deze opleiding focust op het specifieke taalgebruik
van de taxichauffeur en is makkelijk te combineren met een job als taxichauffeur omdat de
opleidingsblokken flexibel kunnen ingepland worden. Inschrijven gebeurt via de website van de twee
centra:

Volgende stappen

Na principiële goedkeuring wordt dit ontwerp van besluit voorgelegd aan de Raad van State voor
advies binnen dertig dagen. Nadien volgt nog een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Meer info

Taxi-exploitanten en -bestuurders moeten voldoen aan meerdere voorwaarden. Wil je meer weten
over de regelgeving? Surf dan naar www.vlaanderen.be/taxi.

Lees verder

Vlaams minister Lydia Peeters herstelt taxiwetgeving

Lydia Peeters schaft 15 minutenregel voor taxi’s definitief af

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief