Nieuws

2 mei 2017

Beleidsplan eerste voorzitter van de Dienst van Bestuursrechtscolleges blijft uit

Dat plan zou moeten beschrijven hoe moet worden omgegaan met het wegwerken van de historische achterstand en vooral hoe in de toekomst binnen redelijke termijnen uitspraken kunnen worden gedaan.

Ik heb er bij de Vlaamse Regering reeds meerdere keren op aangedrongen dat de eerste voorzitter van de DBRC zijn beleidsplan zou indienen. Die beloofde steeds het beleidsplan zo snel mogelijk te zullen bezorgen. Meer nog, de eerste voorzitter zei tijdens de bespreking van het jaarverslag 2014-2015 van de DBRC het beleidsplan wel te zullen schrijven op één dag, meer bepaald op 1 mei, Dag van de Arbeid, en vervolgens te bezorgen aan de collega’s. Een uitspraak waar ik samen met alle collega’s erg verontwaardigd over was en die van weinig respect betuigde. Uit het antwoord dat ik recent mocht ontvangen van de Minister-President, blijkt dat er ook vandaag nog steeds geen beleidsplan is”, zegt Vlaams Parlementslid Lydia Peeters.

Intussen werd het decreet met betrekking tot de optimalisering van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges, goedgekeurd in december 2016. Die aanpassingen moeten leiden tot een betere en efficiëntere Vlaamse rechtspraak. Met dit voorstel van decreet hebben we de Vlaamse Regering tevens de opdracht gegeven om het huishoudelijk reglement aan te passen en ervoor te zorgen dat er wel degelijk een beleidsplan zal komen. Ik vind het belangrijk om daarop te blijven op hameren.

“De doelstelling, om de achterstand bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de voorgaande jaren weg te werken, is intussen wel in de positieve zin aan het evolueren. Meer en meer dossiers worden definitief afgesloten en uiteraard is het ook de bedoeling geen nieuwe achterstand te creëren. Ondanks die verbeteringen blijft het de opdracht van de eerste voorzitter een beleidsplan op te maken. Ik hoop dat daarin maatregelen zullen staan die garanderen dat de rechtstoegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd blijft. Het uitblijven van dit beleidsplan getuigt van weinig respect ten aanzien van het Vlaams Parlement en ik zal hier dan ook op blijven aandringen”, besluit Peeters.

Hier vindt u het verslag van de bespreking van 30 mei 2016, een eerdere schriftelijke vraag en de recente vraag en het antwoord aan de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief