Nieuws

30 september 2017

Werking van het omgevingsloket baart zorgen

Wie vandaag een woning of bedrijf wil bouwen of verbouwen heeft een Omgevingsvergunning nodig. De procedure hiervoor verloopt digitaal, voor de meesten nog via het Digitaal bouwaanvraag platform (DBA) voor provincies en Een 9-tal lokale besturen via het Digitale omgevingsloket (OL). Met ingang van 1 januari 2018 zal elke omgevingsvergunning verlopen via het OL. Ook de socio-economische vergunning wordt van dan af geïntegreerd; Maar er is nog veel werk aan de winkel.

4,7 mio euro voor een haperend digitaal systeem.

De Vlaamse overheid bestelde een performant programma voor de digitalisering van de omgevingsvergunning. De digitale omgevingsvergunning werd ingevoerd bij decreet van juni 2014. De inwerkingtreding was via het uitvoeringsbesluit van december 2015, voor zien voor 27.02.2017.

Tot op heden werd een bedrag van 4,7 miljoen euro uitgegeven voor een performant digitaal systeem, zo blijkt uit een antwoord op mijn vraag aan Minister Schauvliege. Veel geld en weinig service. De problemen blijven zich opstapelen.

Reeds twee nood- of spoeddecreten zorgden voor een uitstel, eerst tot 1 juni 2017, en tweede tot 01.01.2018. Of deze deadline nu probleemloos zal gehaald worden is nog maar de vraag. Alleszins zal men een versnelling hoger moeten schakelen wil men een goed werkende digitale afhandeling van de vergunningen, iets waarvoor ik reeds een jaar geleden een oproep lanceerde;

De problemen zowel bij het Digitale Bouwaanvragen (DBA) als op het Omgevingsloket (OL), blijven zich opstapelen en men kan nog steeds niet spreken van een vlot werkend en performant systeem.

Werklastmeeting voor lokale besturen

De lokale ambtenaren worden bovendien geconfronteerd met heel wat vragen en frustraties over de implementatie en de omslachtige praktische aanpak. Ook architecten ondervinden nog steeds heel wat problemen bij het inladen van dossiers op de digitale platforms;

In juni kwam er een nieuwe technische richtlijn die de ‘tijdelijke’ werkwijze beschrijft indien de aanvrager er niet in slaagt om de aanvraag digitaal in te dienen. Een indiening via drager /usb-stick is mogelijk en de lokale ambtenaren zullend e dossier inladen op het digitaal platform. Het spreekt voor zicht dat deze regeling de bouwheer vooruit helpt dat tegelijk extra werk voor lokale besturen met zich meebrengt;

De werklast voor de lokale besturen is er dan ook fors op vooruit gegaan ofschoon digitalisering een vereenvoudiging zou moeten betekenen.

Begin 2015 peilde ik reeds of de minister een actualisatie van de werklastmeting voor lokale besturen zou bestellen. Deze werklastmeting wordt bij nieuwe regelgeving doorgevoerd om te zien welke gevolgen een maatregel heeft op lokale besturen. De vorige werklastmeting dateert van begin 2014. Gezien de talrijke problemen en klachten vroeg ik of de minister geen nieuwe werklastmeting zou uitvoeren. Er komt geen nieuwe werklastmeting, aldus minister Schauvliege in haar antwoord op mijn recente schriftelijke vraag. Door de voortdurende verbetering van de performantie en de stabiliteit van het omgevingsloket zal de uitzonderlijke omstandigheid van de tijdelijke werkwijze van aanleveren via ‘drager’ steeds minder nodig zijn. De bijkomende werklast voor de gemeenten zal dan ook zeer beperkt zijn, aldus de minister.

Stappenplan

Momenteel is er een stappenplan dat wordt opgevolgd vanuit het projectteam en door de interne stuurgroep. Volgens Minister Schauvliege zouden in oktober alle noodzakelijke ingrepen naar performantie en stabiliteit moeten gerealiseerd zijn.

Benieuwd of het systeem dan eindelijk vlot zal werken, zowel voor architecten en studiebureaus als voor de lokale en provinciale ambtenaren.

Hier vindt u vraag nr. 836 en 838 en antwoorden op nr. 836 en 838 van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief